Rozdzielnice elektryczne

(937 produkty)

Podkategorie

 • Rozdzielnice budowlane

  Rozdzielnice budowlane — kluczowy element instalacji elektrycznej na każdej budowie

  Rozdzielnice budowlane są punktami kontroli i dystrybucji energii na budowach (i nie tylko). Ich rolą jest zagwarantowanie bezpiecznego i efektywnego korzystania z prądu w tymczasowych instalacjach zasilających konkretne maszyny, urządzenia czy narzędzia. Sprawdźmy więc, czym jest, jak działa i jak powinna być zbudowana dobra rozdzielnica budowlana.

  Czym są rozdzielnice budowlane?

  Budowlane rozdzielnice elektryczne (tzw. eRBetki) są kluczowymi elementami instalacji elektrycznej. Są to specjalnie skonstruowane skrzynki zawierające rozmaite komponenty elektryczne. Ich zadaniem jest m.in. kontrolowanie, izolowanie, dystrybucja, a czasem również pomiar zużycia energii elektrycznej.

  Rozdzielnice elektryczne montowane są we wszystkich budynkach i obiektach, w których korzysta się z prądu. Te budowlane stosowane są jednak najczęściej w instalacjach tymczasowych, wykorzystywanych na budowach i przy remontach, ale również “w terenie” — np. przy wydarzeniach plenerowych. Korzysta się z nich zatem tam, gdzie brakuje stałej sieci elektrycznej lub jest ona niedostosowana do potrzeb związanych z użyciem konkretnego sprzętu (np. takiego o dużej mocy).

  W istocie rozdzielnica budowlana jest więc swoistym “centrum dowodzenia”, w którym następuje rozdział energii na poszczególne linie zasilające konkretne urządzenia czy systemy elektryczne. Uzbrojone rozdzielnice budowlane zawierają dodatkowo przełączniki kontrolujące przepływ prądu do poszczególnych linii oraz zabezpieczenia chroniące np. przed przeciążeniami czy zwarciami.

  Rolą rozdzielnicy budowlanej jest także izolacja i zabezpieczenie newralgicznych elementów instalacji. Obudowy tych urządzeń wykonywane są zatem z materiałów dostosowanych do warunków, w jakich pracują. Mogą być np. wysoce odporne na uszkodzenia mechaniczne, ale też zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi czy cząstkami stałymi (np. pyłem).

  Istotną w wielu sytuacjach funkcją rozdzielnicy budowlanej może być także monitorowanie zużycia energii. Co istotne, eRBetki mogą być wyposażone w jeden licznik główny, ale też w podliczniki mierzące zużycie na poszczególnych liniach wychodzących. To pozwala na kontrolę zużycia energii przez danych podwykonawców czy przez konkretne urządzenia.

  Najważniejsze typy rozdzielnic budowlanych

  Rozdzielnice budowlane można podzielić na wiele typów wedle rozmaitych kryteriów — budowy, wyposażenia, funkcjonalności, miejsca i sposobu montażu itd.

  Najważniejsze typy budowlanych rozdzielnic wyróżnia się jednak ze względu na rodzaj przyłączy (jedno i trójfazowe) oraz mobilność (stacjonarne i przenośne).

  Jednofazowe i trójfazowe rozdzielnice budowlane

  Podział na budowlane rozdzielnice jednofazowe i trójfazowe dotyczy obsługiwanego przez urządzenie źródła zasilania.

  Budowlane rozdzielnice jednofazowe są odpowiednie do sieci, do których podłączamy urządzenia pracujące w tradycyjnej sieci na 230 V. Taka sieć jest powszechnie stosowana w domach, biurach i wielu firmach, w których nie korzysta się z wyposażenia o dużej mocy.

  Trójfazowe rozdzielnice budowlane pozwalają natomiast na dystrybucję energii z tzw. sieci siłowej. Dzięki nim możliwe jest zatem zasilenie urządzeń o wysokiej mocy. Z takiej sieci korzysta się m.in. do zasilania maszyn produkcyjnych, klimatyzacji centralnej, ale także kuchni elektrycznych, a na budowach np. betoniarek i innych dużych urządzeń.

  Budowlane rozdzielnice jednofazowe są zatem odpowiednie do małych obciążeń. Można dzięki nim zasilić oświetlenie oraz większość ręcznych elektronarzędzi. Na większych budowach, gdzie podłącza się dużo sprzętu lub korzysta z urządzeń o wysokiej mocy, konieczna będzie jednak trójfazowa rozdzielnica budowlana.

  Warto przy tym zaznaczyć, że podział na jedno- i trójfazowe rozdzielnice budowlane nie jest kategoryczny. Zazwyczaj w rozdzielnicach trójfazowych spotkamy także przyłącza jednofazowe, co znacząco zwiększa funkcjonalność urządzenia.

  Co istotne, rozdzielnice budowlane najczęściej wyposażone są w odpowiednie gniazda. Nie ma tu zatem podłączeń “na sztywno”, jak ma to miejsce w przypadku rozdzielnic montowanych w sieciach stałych. Ważne jest także, że eRBetki dostosowane są do różnego prądu znamionowego. Mamy więc rozdzielnice 16A i rozdzielnice 32A

  Budowlane rozdzielnice stacjonarne i mobilne

  Wykorzystanie rozdzielnic budowlanych w sieciach tymczasowych sprawia, że bardzo często korzystny jest wybór modeli mobilnych. Zapewniają one zdecydowanie większą elastyczność i wygodę, ponieważ pozwalają na tworzenie punktów dystrybucji i kontroli prądu bezpośrednio w miejscu zapotrzebowania.

  Nie oznacza to jednak, że budowlane rozdzielnice stacjonarne nie mają swojego zastosowania. Często montuje się je jako główne rozdzielnice obsługujące przyłącze elektryczne do posesji. Takie eRBetki zawsze powinny być uzbrojone w odpowiednie przełączniki i zabezpieczenia.

  Odpowiednio umieszczona stacjonarna rozdzielnica budowlana jest mniej narażona na uszkodzenia mechaniczne czy szkodliwe warunki. Pozwala też na łatwy dostęp i sprawną kontrolę całej sieci elektrycznej w obiekcie.

  Budowlane rozdzielnice przenośne (mobilne) częściej wykorzystywane są natomiast jako podrozdzielnice montowane już za główną eRBetką, np. bezpośrednio w pomieszczeniu, w którym odbywają się prace. Umożliwiają one szybki, łatwy i wygodny dostęp do gniazd elektrycznych i podłączenie wielu narzędzi w jednym miejscu.

  Oczywiście budowlane rozdzielnice przenośne powinny być lepiej chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i warunkami panującymi w miejscu pracy.

  Rozdzielnice budowlane — wyposażenie

  Podstawowym wyposażeniem każdej rozdzielnicy budowlanej są systemy dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to odpowiednie, bezpieczne i funkcjonalne elementy służące do rozdziału energii z jednej linii doprowadzającej prąd do skrzynki na wszystkie linie wychodzące.

  Budowlana rozdzielnica może jednak pełnić wiele funkcji dodatkowych, co związane jest oczywiście z odpowiednim wyposażeniem. Przede wszystkim istotne są podzespoły związane z kontrolą i zabezpieczeniem sieci, ale także z monitorowaniem zużycia. Wyróżniamy zatem rozdzielnice uzbrojone i rozdzielnice nieuzbrojone, a także wyposażone w licznik lub nie.

  Uzbrojone i nieuzbrojone rozdzielnice budowlane

  Nieuzbrojona rozdzielnica budowlana wyposażona jest jedynie w systemy rozdziału i dystrybucji energii, ale nie ma systemów kontroli i zabezpieczeń. W praktyce jest to zatem skrzynka z gniazdami umożliwiająca zasilanie wielu linii czy urządzeń.

  Nieuzbrojona rozdzielnica budowlana często ma jednak miejsce na montaż przełączników i bezpieczników i może być w nie dodatkowo wyposażona, co pozwala zmienić ją w rozdzielnicę uzbrojoną.

  Korzyścią z wyboru takiego modelu jest możliwość samodzielnego dobrania wszystkich komponentów uzbrojenia i decydowania o ich jakości czy funkcjonalności.

  Uzbrojone rozdzielnice budowlane są już kompletne i wyposażone w systemy kontroli i zabezpieczenia (przełączniki i bezpieczniki). Dzięki nim możliwa jest zatem nie tylko dystrybucja energii, ale także zabezpieczenie sieci przed przeciążeniem i spięciami.

  Rozdzielnica budowlana z licznikiem i bez licznika

  Rozdzielnice budowlane mogą być wyposażone także w liczniki zużycia energii. Takie modele często są wykorzystywane na budowach, gdzie inwestorzy lub wykonawcy chcą monitorować zużycie energii — czy to na całej budowie, czy w poszczególnych liniach.

  Co istotne, budowlana rozdzielnica może być wyposażona w jeden licznik mierzący zużycie energii w całej sieci za eRBetką, ale może też mieć osobne podliczniki dla każdego gniazda lub grup gniazd.

  Możliwe jest zatem np. podłączenie wielu urządzeń do jednej rozdzielnicy i monitorowanie zużycia prądu przez każde z nich. Taki system jest też idealny do monitorowania i kontroli zużycia energii przez poszczególnych podwykonawców.

  Warto zauważyć jednak, że budowlane rozdzielnice z licznikiem sprawdzą się nie tylko na budowach. Świetnie spisują się także jako rozdzielnice kempingowe, gdzie pozwalają na zasilenie kilku stanowisk i dokładne rozliczenie każdego klienta za prąd.

  Bezpieczna i solidna rozdzielnica budowlana — materiały i wykonanie

  Budowlane rozdzielnice elektryczne powinny być nie tylko funkcjonalne i bezpieczne, ale także wyjątkowo solidne. Istotne są zatem odpowiednie materiały i wykonanie zapewniające zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwymi warunkami.

  Rozdzielnice budowlane często narażone są na warunki zewnętrzne. Te stacjonarne montowane są przeważnie na zewnątrz i muszą być zabezpieczone przed deszczem. Jednak również te wykorzystywane pod dachem bywają narażone na wilgoć, a nawet bezpośrednie zalanie związane z różnymi pracami budowlanymi.

  Co więcej, w wielu przypadkach problemem jest nie tylko woda, ale także cząstki stałe. Może to być nie tylko piasek czy “grubszy” materiał, ale także bardzo drobny pył, który może uszkodzić eRBetkę.

  Właśnie dlatego do trudnych warunków poleca się budowlane rozdzielnice IP65, a nawet IP67 o wysokiej odporności zarówno na wodę, jak i na zanieczyszczenia drobnymi cząstkami stałymi.

  W wielu przypadkach — np. przy “czystych” pracach wykończeniowych, ale też przy montażu eRBetki w zabezpieczonym, izolowanym od szkodliwych warunków miejscu — wystarczające będą rozdzielnice IP54, a nawet IP44.

  Poza odpowiednimi normami IP zadbać warto również o właściwy wybór obudowy rozdzielnic. Tu znów wiele zależy od konkretnych warunków, w jakich urządzenie będzie eksploatowane.

  Stacjonarne rozdzielnice budowlane przeważnie nie są bardzo narażone na uszkodzenia mechaniczne. Montuje się je zazwyczaj w miejscach bezpiecznych, poza bezpośrednim obszarem prowadzenia robót. W takim przypadku wybrać można obudowy z tworzywa.

  Jeśli jednak urządzenie może być narażone na uderzenia, otarcia itp. lepszym wyborem będą obudowy metalowe, a nawet rozdzielnice gumowe. Takie modele warto wybierać przede wszystkim na eRBetki przenośne, które często stają w miejscu bezpośredniego prowadzenia prac.

  Poza samymi eRBetkami warto zadbać również o właściwe akcesoria. Dobrze dopasowane stojaki do rozdzielnicszyny montażowezamki i klucze, a także wyposażenie wewnętrzne — złączki szynowemostki wtykoweoznaczniki przewodów itd. wpływają na funkcjonalność i trwałość urządzenia.

  Trzeba zatem pamiętać, że wybór rozdzielnicy budowlanej zależy od wielu czynników. Istotna jest oczywiście funkcja eRBetki, która determinuje jej wyposażenie, ale pomyśleć warto również o miejscu i sposobie montażu, wytrzymałości na rozmaite czynniki szkodliwe czy wygodzie użytkowania.

 • Rozdzielnice modułowe

  Rozdzielnice modułowe – sklep i hurtownia Preis Zone

  Sklep i hurtownia elektryczna Preis Zone, korzystając z nowoczesnych rozwiązań e-commerce, ułatwia zakup produktów niezbędnych do budowy lub remontu bez konieczności wychodzenia z domu. Sprawdź, czym różnią się poszczególne rozdzielnice modułowe zgromadzone w podkategoriach. Są to między innymi rozdzielnice modułowe natynkowe, które – jak sama nazwa wskazuje – stosuje się poprzez instalację na ścianie. Z kolei w ścianie można umieścić rozdzielnice modułowe podtynkowe. W pomieszczeniach szczególnie narażonych na niekorzystne czynniki najlepiej zastosować zaś rozdzielnice modułowe hermetyczne, które są szczególnie odporne i specyficznie wykonane. Porównaj konkretne parametry i zamów najlepszy wariant, korzystając z aktualnych cen.

  Rozdzielnice modułowe — nowoczesne rozdzielnice elektryczne dopasowane do każdej instalacji

  Rozdzielnice modułowe to nieodłączny element nowoczesnych instalacji elektrycznych. Dzięki swojej modułowej budowie są elastyczne i łatwo dopasować je do różnych potrzeb. Sprawdź, czym dokładnie są elektryczne rozdzielnice modułowe, jakie są ich rodzaje oraz jak dobrać odpowiednią wielkość i rodzaj dla konkretnej instalacji.

  Rozdzielnica modułowa — czym jest i jak działa?

  Elektryczna rozdzielnica modułowa stanowi kluczowy element instalacji elektrycznej. Pełni ona rolę centralnego punktu dystrybucji i rozdzielania energii oraz zabezpieczenia sieci przed konsekwencjami niepożądanych zdarzeń — zwarć, przeciążeń itp.

  Za rozdzielanie i dystrybucję prądu w modułowych rozdzielnicach elektrycznych odpowiadają m.in. takie komponenty jak bloki rozdzielczelistwy zaciskowe N + PEszyny zbiorcze oraz listwy zaciskowe na szynę. Pozwalają one na rozgałęzienie sieci i doprowadzenie energii z jednego przewodu źródłowego do wielu obwodów wychodzących.

  Zabezpieczające działanie rozdzielnicy modułowej opiera się z kolei na monitorowaniu przepływu prądu oraz wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości, takich jak przeciążenia czy zwarcia. Gdy system wykryje zagrożenie, odpowiednie zabezpieczenia są aktywowane, aby odłączyć uszkodzony obwód od zasilania i zapobiec dalszym uszkodzeniom lub zagrożeniom dla użytkowników.

  Warto zaznaczyć, że nie każda rozdzielnica elektryczna pełni tę zabezpieczającą rolę. Rozdzielnice nieuzbrojone pozbawione są bezpieczników, a ich funkcja ogranicza się do rozdzielania i dystrybucji energii. Jednak w każdej instalacji powinna być przynajmniej jedna, główna rozdzielnica uzbrojona (tzw. rozdzielnica bezpiecznikowa) zapewniająca odpowiednią ochronę.

  Atutem modułowej rozdzielnicy jest możliwość elastycznego dostosowania do konkretnej instalacji oraz łatwa wymiana lub rozbudowa poszczególnych komponentów. Zapewnia to dużą elastyczność w budowaniu zindywidualizowanych sieci. Z tego względu rozdzielnice modułowe są chętnie wybierane i montowane w budynkach prywatnych, komercyjnych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

  Rozdzielnice modułowe są też łatwe w konserwacji oraz umożliwiają szybką wymianę uszkodzonych komponentów bez konieczności wymiany całej jednostki. Pozwala to na szybką naprawę awarii oraz dostosowanie instalacji do zmieniających się potrzeb użytkowników.

  Rozdzielnica modułowa stanowi zatem niezbędny element w każdej instalacji elektrycznej, zapewniając nie tylko bezpieczną dystrybucję energii, ale także elastyczność i łatwość konserwacji. Jej działanie opiera się na modułowej konstrukcji, która umożliwia dostosowanie do konkretnych potrzeb oraz skuteczną ochronę przed awariami i zagrożeniami.

  Elektryczne rozdzielnice modułowe — rodzaje

  Elektryczne rozdzielnice modułowe dzielą się na wiele typów, które można dopasować do konkretnych potrzeb instalacji elektrycznej.

  Różnice pomiędzy konkretnymi modelami dotyczą m.in. sposobu i miejsca montażu czy wielkości i ilości modułów. Istotne są jednak również kwestie budowy skrzynki czy wyposażenie dodatkowe.

  Ważny podział dotyczy także prądu znamionowego, z którym eRBetka może pracować. Wyróżniamy zatem rozdzielnice 16A i rozdzielnice 32A przeznaczone do instalacji o innym obciążeniu. Co jednak istotne, elektryczne rozdzielnice modułowe mogą być wyposażone w różne komponenty dostosowane do obciążenia i prądu znamionowego na konkretnych liniach. Możliwe jest zatem samodzielne dobranie części do każdego obwodu z osobna, a także wymiana tych części w razie potrzeby.

  Pamiętajmy również, że elektryczne rozdzielnice modułowe można wyposażać w dodatkowe mechanizmy zabezpieczające i kontrolne. Tworzyć można m.in. rozdzielnice z łącznikiem krzywkowym czy rozdzielnice z rozłącznikiem izolacyjnym. Na uwagę zasługują także modułowe rozdzielnice z licznikiem.

  Modułowe rozdzielnice natynkowe i podtynkowe

  Jedną z istotniejszych kwestii przy wyborze modułowej rozdzielnicy elektrycznej jest sposób i miejsce montażu. Wyróżniamy bowiem modele natynkowe i podtynkowe.

  Modułowe rozdzielnice natynkowe to skrzynki, które z pomocą wkrętów czy kołków montuje się do gotowego muru lub słupa. Montaż jest więc prosty i szybki, a w razie potrzeby istnieje możliwość zdjęcia skrzynki. Zapewniony jest też relatywnie łatwy dostęp do wnętrza eRBetki, co pozwala na dosyć prostą modyfikację instalacji (np. podłączenie nowych linii wychodzących).

  Natynkowe rozdzielnice elektryczne modułowe wykorzystywane są zatem tam, gdzie mamy do czynienia z sieciami względnie stałymi, ale chcemy jednak zachować pewną elastyczność. Takie modele dobrze sprawdzą się np. na dużych budowach, ale też w zakładach pracy oraz obiektach komercyjnych.

  Z kolei modułowe rozdzielnice podtynkowe zakłada się w specjalnie do tego przeznaczonych wnękach. Front skrzynki licuje z elewacją, co zapewnia wysoką estetykę, ale ogranicza możliwości przebudowy sieci.

  Podtynkowa rozdzielnica elektryczna modułowa jest bowiem “zatopiona” w murze. Jej demontaż i podłączenie nowych linii wymaga zatem kucia w ścianie. Takie rozwiązanie sprawdza się jednak w instalacjach stałych i docelowych — np. w budynkach mieszkalnych.

  Rozdzielnice elektryczne modułowe — ile modułów wybrać?

  Rozdzielnice modułowe zapewniają elastyczność w kształtowaniu instalacji, ale same powinny być dobierane z uwagą, ponieważ mogą mieć różną liczbę modułów.

  Wielkość i pojemność eRBetki modułowej dobrać należy zatem odpowiednio do konkretnych potrzeb, architektury sieci i liczby obwodów wychodzących. Do wyboru są bowiem:

  • Rozdzielnice 2-modułowe: To niewielkie rozdzielnice elektryczne, które są powszechnie stosowane w mniejszych instalacjach, takich jak pomieszczenia gospodarcze, garaże lub małe punkty usługowe. Zapewniają podstawową ochronę oraz dystrybucję energii elektrycznej dla niewielkich obciążeń.
  • Rozdzielnice 4-modułowe: Stosowane w większych instalacjach, takich jak mieszkania, domy jednorodzinne, małe biura oraz sklepy. Mają większą pojemność i umożliwiają podłączenie większej liczby obwodów oraz zabezpieczeń.
  • Rozdzielnice 6-modułowe: Te rozdzielnice są stosowane w większych instalacjach, np. w biurach, sklepach, a także w mniejszych budynkach przemysłowych. Oferują jeszcze większą elastyczność w planowaniu instalacji oraz zabezpieczeń.
  • Rozdzielnice 8-modułowe: Montowane są w jeszcze większych instalacjach — w domach wielorodzinnych, biurowcach, wielkopowierzchniowych sklepach oraz obiektach przemysłowych. 
  • Rozdzielnice 12-modułowe: Rozdzielnice elektryczne, które dobrze sprawdzają się w instalacjach przemysłowych. Korzysta się z nich m.in. w zakładach produkcyjnych, magazynach i centrach logistycznych. Zapewniają obsługę większej liczby obwodów oraz zabezpieczeń, co jest niezbędne w przypadku dużych instalacji.
  • Rozdzielnice 18-modułowe i większe: Te rozdzielnice modułowe są stosowane w bardzo dużych instalacjach. Montuje się je w takich obiektach jak elektrownie, rafinerie i inne kompleksy przemysłowe.

  Dobór odpowiedniej rozdzielnicy elektrycznej modułowej zależy więc od wielkości instalacji, liczby obwodów oraz wymagań dotyczących zabezpieczeń i mocy. Dzięki różnym dostępnym rozmiarom można dobrać rozdzielnice odpowiednią do konkretnych potrzeb i wymagań każdej instalacji elektrycznej.

  Modułowa rozdzielnica elektryczna — obudowa i szczelność

  Modułowa rozdzielnica elektryczna ma zapewniać bezpieczny rozdział i dystrybucję energii. Ta funkcja w dużej mierze zależy od właściwej konstrukcji samej obudowy eRBetki.

  Odpowiednio dobrana obudowa do rozdzielnicy elektrycznej chroni bowiem komponenty wewnętrzne zarówno przed dostępem osób niepowołanych, jak i przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi czy uszkodzeniami mechanicznymi. Kluczowe jest zatem, aby odpowiednio dobrać materiał obudowy oraz szczelność modułowej rozdzielnicy elektrycznej.

  Podstawowe eRBetki mają obudowy z tworzywa (plastiku). To materiał trwały, ale mało odporny na uszkodzenia mechaniczne (przebicia, pękanie itp.). Dlatego w trudnych warunkach, gdzie rozdzielnica modułowa narażona jest na uderzenia, otarcia itp. lepiej wybrać obudowy metalowe, a nawet rozdzielnice gumowe.

  Istotne jest także dobre zabezpieczenie przed cząstkami stałymi oraz wodą. W zależności od tego, gdzie modułowa rozdzielnica elektryczna będzie wykorzystywana, dobrać trzeba właściwy stopień ochrony IP.

  W miejscach spokojnych, osłoniętych i bezpiecznych wystarczająca będzie modułowa rozdzielnica IP44 lub nieco bardziej odporna na pył rozdzielnica IP54. Jednak w trudnych warunkach (przy dużym zapyleniu i narażeniu na zalanie) lepszym wyborem będzie rozdzielnica hermetyczna. Może to być pyłoszczelna i odporna na strugi wody modułowa rozdzielnica IP65 lub również pyłoszczelna, a do tego odporna na pełne zanurzenie w wodzie rozdzielnica IP67.

 • Rozdzielnice PV solarne

  Rozdzielnice PV solarne (fotowoltaiczne) - sklep i hurtownia Preis-zone.pl

  Rozdzielnice PV solarne to elektryczne rozdzielnice przeznaczone specjalnie do instalacji fotowoltaicznych. Stanowią istotny element tych instalacji pozwalający na bezpieczne rozdzielenie i sterowanie przepływem prądu. Sprawdź, czym dokładnie są rozdzielnice solarne, jak działają, jakie są ich rodzaje oraz na jakie parametry należy zwracać uwagę przy ich wyborze.

  Rozdzielnica solarna — co to jest i do czego służy?

  Rozdzielnica solarna PV (Photovoltaic) lub fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna służy do bezpiecznego rozdzielania, ochrony i sterowania przepływem energii elektrycznej generowanej przez panele fotowoltaiczne.

  Głównym zadaniem rozdzielnicy PV jest rozdzielanie energii, do czego służą takie komponenty jak bloki rozdzielczelistwy zaciskowe N + PEszyny zbiorcze i listwy zaciskowe na szyny

  Ponadto rozdzielnice PV solarne to zazwyczaj rozdzielnice bezpiecznikowe, a więc wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe oraz przeciwporażeniowe. W rozdzielnicy PV solarnej znajdują się zatem komponenty takie jak wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) i wyłączniki nadprądowe (MCB).

  Poza funkcją rozdzielczą i zabezpieczającą każda rozdzielnica solarna pełni także funkcję izolacyjną. Komponenty umieszczone w specjalnie skonstruowanej obudowie chronione są więc przed dostępem osób, ale również przed czynnikami zewnętrznymi — wodą i cząstkami stałymi.

  Rozdzielnice PV solarne mogą być przeznaczone do różnych rodzajów instalacji, takich jak instalacje sieciowe (grid-tied), autonomiczne (off-grid) lub hybrydowe, a także do różnych konfiguracji fazowych (jednofazowe, trójfazowe). Dostępne na rynku modele różnią się między sobą funkcjonalnością, mocą znamionową, stopniem ochrony, czy też innymi parametrami, co pozwala na dobór odpowiedniej rozdzielnicy PV solarnej do konkretnych potrzeb i warunków instalacji.

  Czym różnią się rozdzielnice solarne od zwykłych?

  Podstawowe różnice między rozdzielnicami solarnymi i zwykłymi związane są oczywiście z odmiennym przeznaczeniem.

  Rozdzielnice PV zaprojektowane są z myślą o instalacjach fotowoltaicznych, co oznacza, że poza klasycznymi systemami rozdzielania energii i zabezpieczenia sieci wyposażone są np. w odpowiednie systemy pomiarowe czy aparaturę sterowniczą.

  Co więcej, elementy rozdzielcze i bezpieczniki są adekwatne do specyfiki instalacji fotowoltaicznych o konkretnej mocy i budowie. Przy wyborze rozdzielnicy solarnej istotna jest więc m.in. liczba zamontowanych paneli fotowoltaicznych i ich wydajność oraz typ samej instalacji (off-grid lub grid-tied).

  Wspomniane systemy pomiarowe i aparatura sterownicza również jest odmienna od stosowanej w klasycznych rozdzielnicach elektrycznych. Nie są to proste rozdzielnice z licznikiem pokazującym zużycie prądu, a bardziej złożone systemy monitorowania, gromadzenia i analizy danych związanych z energią wytwarzaną, zużywaną, a w instalacjach grid-tied także przekazywaną do sieci komercyjnej.

  Co więcej, rozdzielnice solarne często wyposaża się również w systemy kontroli zdalnej, a więc w odpowiednią aparaturę komunikacyjną pozwalającą na sterowanie instalacją np. z poziomu aplikacji mobilnych.

  Rozdzielnice fotowoltaiczne — rodzaje

  W sprzedaży dostępne są rozdzielnice fotowoltaiczne różnego rodzaju. Różnią się one wielkością, wyposażeniem, funkcjami czy sposobem montażu.

  Jedna z najważniejszych różnic dotyczy przeznaczenia rozdzielnicy fotowoltaicznej. Odmienne modele wykorzystuje się do zabezpieczenia strony AC i DC w instalacji. Warto bowiem wiedzieć, że same panele wytwarzają prąd stały (DC - Direct Current), który dopiero w falownikach (inwerterach) przetwarzany jest na prąd zmienny (AC - Alternating Current) o parametrach sieciowych zgodnych z zasilaniem sieciowym lub konkretnymi wymaganiami urządzeń odbiorczych.

  Rozdzielnice fotowoltaiczne DC montuje się zatem przed falownikami (po stronie DC instalacji) i wyposaża w komponenty przeznaczone do pracy z prądem stałym.

  Z koleirozdzielnice fotowoltaiczne AC obsługują prąd zmienny, a więc już przetworzony przez falowniki. Pozwalają one za zabezpieczenie i obsługę strony AC instalacji.

  Istnieją jednak wyjątkowo funkcjonalne rozdzielnice fotowoltaiczne AD/DC, które zawierają komponenty do obsługi obu rodzajów prądu. Pozwalają one na kompleksową obsługę instalacji fotowoltaicznej w zakresie przetwarzania prądu stałego, jak i przemiennego. Dzięki temu jedno urządzenie można wykorzystać do zabezpieczenia obu stron instalacji.

  Rozdzielnice do fotowoltaiki różnią się jednak nie tylko tym, jaki prąd obsługują. Odmienne modele wykorzystuje się bowiem w instalacjach sieciowych (grid-tied) i autonomicznych (off-grid).

  W pierwszym przypadku instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do publicznej sieci elektrycznej, gdzie odprowadzana jest nadwyżka wyprodukowanej energii. To dobry wybór tam, gdzie nie ma magazynu energii, ponieważ pozwala na korzystanie z prądu sieciowego w momencie, gdy produkcja przez panele jest niewystarczająca. Podłączenie do sieci wymaga jednak odpowiednich komponentów, które powinny znajdować się właśnie w rozdzielnicy solarnej.

  Inne elementy wykorzystuje się natomiast w rozdzielnicach do fotowoltaiki, które nie są podłączone do sieci publicznej. Takie instalacje off-grid zapewniają niezależność, ale nie pozwalają na korzystanie z energii sieciowej w momentach niedostatecznej produkcji. Warto więc wzbogacić je o odpowiednie magazyny energii.

  Co ważne, w sprzedaży dostępne są także rozdzielnice solarne hybrydowe, które mogą obsługiwać zarówno instalacje off-grid, jak i grid-tied. Zapewniają one elastyczność w decydowaniu o tym, czy nadwyżkę energii przekażemy do sieci, czy do własnego systemu magazynowania.

  Rozdzielnice PV — obudowa i klasa szczelności

  Rozdzielnice PV do fotowoltaiki należy też dobierać odpowiednio do miejsca i sposobu montażu. Mogą one bowiem być instalowane zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach.

  Rozdzielnica PV umieszczona w budynku zazwyczaj nie wymaga aż tak dużej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Odpowiedni będzie zatem model w podstawowej obudowie z tworzywa sztucznego, o klasie szczelności IP44 lub IP45.

  Jednak do montażu na zewnątrz lepiej wybrać solarną rozdzielnicę IP65, a nawet IP67. Takie rozdzielnice hermetyczne lepiej chronią elementy wrażliwe przed wodą, jak i przed cząstkami stałymi (np. pyłem), co zapewnia dłuższą bezawaryjną pracę urządzenia.

  W przypadku, gdy istotna jest ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, uwagę należy zwrócić także na sam materiał, z którego wykonana jest obudowa do rozdzielnicy PV.

  Najczęściej są to obudowy z tworzywa sztucznego, ale znajdą się także obudowy metalowe, a nawet rozdzielnice gumowe.

 • Rozdzielanie energii

  Rozdzielanie energii elektrycznej (prądu) — kluczowe komponenty rozdzielnic elektrycznych

  Właściwie w każdej instalacji elektrycznej znajdzie się miejsce, w którym konieczne jest rozdzielanie energii elektrycznej (prądu). W tym celu montowane są odpowiednie rozdzielnice elektryczne wyposażone w komponenty umożliwiające bezpieczne i skuteczne rozdzielenie energii z jednego przewodu zasilającego na wiele obwodów wychodzących (odbiornikowych). Sprawdź, na czym dokładnie polega rozdzielanie prądu, jakie elementy za to odpowiadają i jak dopasować je do własnej instalacji.

  Rozdzielanie energii elektrycznej — najważniejsza funkcja rozdzielnic elektrycznych

  Podstawowym zadaniem, które powinna spełniać każda rozdzielnica elektryczna, jest rozdzielanie energii, czyli rozprowadzenie jej z jednego źródła zasilania na wiele odbiorników (systemów czy urządzeń docelowych). Pozwala to na zasilenie wszystkich istotnych systemów (np. oświetlenia, gniazd czy konkretnych sprzętów) z jednego przyłącza.

  Rozdzielanie energii jest zatem kluczowym procesem we wszystkich rozgałęziających się instalacjach — w domach, zakładach pracy, instytucjach publicznych, obiektach komercyjnych itp.

  Warto pamiętać, że rozdzielnice elektryczne mają zapewnić nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne rozdzielenie prądu, a wiele z nich pełni również dodatkowe funkcje w instalacji.

  Wyróżnić warto m.in. rozdzielnice uzbrojone (rozdzielnice bezpiecznikowe) wyposażone w elementy zabezpieczające przed konsekwencjami zwarć, przeciążeń i innych zdarzeń niepożądanych.

  Mamy również rozdzielnice z licznikiem pozwalające na monitorowanie i pomiar zużycia energii, wyposażone w dodatkowe systemy zabezpieczeń i kontroli rozdzielnice z rozłącznikiem izolacyjnym i rozdzielnice z łącznikiem krzywkowym oraz specjalistyczne rozdzielnice PV solarne do instalacji fotowoltaicznych.

  Niezależnie jednak od typu, rodzaju czy modelu, wszystkie eRBetki wyposażone są w odpowiednie elementy umożliwiające rozdzielenie prądu.

  Rozdzielanie energii elektrycznej (prądu) — części do rozdzielnic

  Rozdzielanie energii elektrycznej (prądu) w praktyce ma pozwalać na dostarczenie prądu z jednego źródła zasilania do wielu obwodów wyjściowych. W dużym uproszczeniu można zatem powiedzieć, że wykorzystywane do tego komponenty pozwalają na podłączenie przewodu zasilającego z jednej strony i wielu przewodów wyjściowych z drugiej.

  W rzeczywistości jednak sprawa nie jest taka prosta. Rozdzielanie energii musi być bowiem nie tylko skuteczne i wydajne, ale też bezpieczne.

  Skuteczność i wydajność rozdzielania energii elektrycznej sprowadza się do zapewnienia odpowiednich parametrów prądu we wszystkich obwodach wyjściowych. Elementy rozdzielcze muszą zatem zapewniać właściwą moc, napięcie, natężenie itp.

  Z kolei bezpieczeństwo związane jest z jednej strony z odpornością i trwałością elementów do rozdzielania prądu, z drugiej z ich izolacją — zarówno przed czynnikami szkodliwymi, jak i dostępem osób.

  Wydajne, skuteczne i bezpieczne rozdzielenie prądu wymaga zatem użycia właściwie dobranych komponentów. Rozdzielnice elektryczne wyposaża się zatem w bloki rozdzielczeszyny zbiorczelistwy zaciskowe na szyny czy listwy zaciskowe N + PE dopasowane do architektury i parametrów konkretnej instalacji.

  Rozdzielanie prądu — dobór komponentów do rozdzielnicy

  Funkcjonalność rozdzielnicy elektrycznej w dużej mierze zależy od prawidłowego doboru elementów do rozdzielania prądu. Pod uwagę trzeba tu brać różne czynniki związane z architekturą sieci, rolą konkretnej rozdzielnicy, parametrami elektrycznymi, a nawet umiejscowieniem rozdzielnicy.

  Przede wszystkim zadbać trzeba o właściwe parametry elektryczne. Inne komponenty do rozdzielania energii zamontujemy w rozdzielnicy 16A, inne w rozdzielnicy 32A. Oczywiste jest bowiem, że części rozdzielnicy powinny być dopasowane do prądu znamionowego.

  W przypadku części wielomodułowych (bloków rozdzielczych czy szyn zbiorczych) ważna jest także liczba modułów. Komponenty do rozdzielania energii muszą bowiem “obsłużyć” wszystkie linie. Co więcej, istotny będzie też odpowiedni przekrój przyłączy dopasowany do przekroju przewodów (tak zasilających, jak i odbiornikowych).

  Ważną kwestią mogą się okazać również materiały. Elementy do rozdzielania prądu mogą wykorzystywać różne materiały przewodzące, ale też rozmaite obudowy i izolatory zapewniające różny stopień ochrony przed porażeniem, jak i czynnikami szkodliwymi (wodą, pyłem itp.).

  Z pozoru proste rozdzielanie energii elektrycznej (prądu) okazuje się zatem złożonym problemem wymagającym uwzględnienia wielu czynników. Dlatego przed zakupem wyposażenia do rozdzielnicy elektrycznej najlepiej skonsultować się z ekspertem, który pomoże dobrać osprzęt odpowiedni do konkretnej instalacji.

  BIBLIOGRAFIA

  • Kozyra, J. Rozdzielanie energii elektrycznej 724 [01]. Z1. 03.
  • Markiewicz H., Instalacje elektryczne. Wydanie 8, WNT, Warszawa, 2014.
  • PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne.
  • PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej.
  • Muszyńska, E. Charakteryzowanie procesów przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej 311 [08]. O3. 03.
 • Rozdzielnice...

  Rozdzielnice bezpiecznikowe (skrzynki bezpiecznikowe) - Sklep Preis-Zone

  Rozdzielnice bezpiecznikowe to podstawowy element wyposażenia instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych. Skrzynki bezpiecznikowe umożliwiają bezpieczny i wydajny montaż zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, wyłączników różnicowo-prądowych, a także innych aparatów elektrycznych niezbędnych do rozdzielania, zabezpieczania i nadzorowania energii elektrycznej w obwodach. Każda rozdzielnica bezpiecznikowa oferowana przez sklep i hurtownię elektryczną Preis-Zone wykonana jest z najwyższej jakości materiałów oraz opatrzona stosownymi certyfikatami i atestami potwierdzającymi jej wykonanie zgodne z aktualnymi normami. Nasze rozdzielnice pozwalają na montaż szerokiej liczby modułów w jednym, dwóch lub trzech rzędach. Każda rozdzielnica elektryczna natynkowa znajdująca się w naszej ofercie pochodzi od renomowanego i sprawdzonego producenta. Współpracujemy jedynie z najlepszymi markami dostarczającymi wysokiej jakości osprzęt elektryczny. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. rozdzielnice Elektro-Plast, Doktorvolt oraz wielu innych firm. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Z przyjemnością zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania oraz pomożemy dobrać rozdzielnicę do Państwa potrzeb oraz specyfiki aplikacji.

  Rozdzielnice bezpiecznikowe — elektryczne rozdzielnice zapewniające bezpieczną dystrybucję prądu

  Elektryczne rozdzielnice bezpiecznikowe stanowią kluczowy element infrastruktury elektrycznej. Ich rola polega nie tylko na rozdzielaniu i dystrybucji energii, ale także na zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia przed przeciążeniami i zwarciami. Sprawdź, czym dokładnie są rozdzielnice bezpiecznikowe, jak działają, jakie są ich rodzaje i zastosowania.

  Rozdzielnica bezpiecznikowa — czym jest i jak działa?

  Rozdzielnica elektryczna jest centralnym punktem w systemach zasilania elektrycznego, służącym do dystrybucji prądu z jednego źródła na wiele linii lub obwodów wychodzących. 

  Rozdzielanie energii możliwe jest dzięki zastosowaniu odpowiednich komponentów, takich jak bloki rozdzielczelistwy zaciskowe N + PEszyny zbiorcze oraz listwy zaciskowe na szynę.

  W przypadku rozdzielnicy bezpiecznikowej jedną z głównych funkcji jest również zapewnienie bezpiecznej pracy całej instalacji poprzez zastosowanie odpowiednich bezpieczników.

  Bezpieczniki (np. wyłączniki różnicowoprądowe) to elementy ochronne, które reagują na przeciążenie lub zwarcie w obwodzie, przerywając przepływ prądu w celu uniknięcia uszkodzeń urządzeń elektrycznych i ewentualnego pożaru. Działanie bezpiecznika polega na podgrzaniu się drutu lub wkładu, co prowadzi do jego stopienia i przerwania obwodu.

  Odpowiednie rozdzielnice bezpiecznikowe zapewniają więc bezpieczeństwo sieci elektrycznej, jej użytkowników i podłączonego do niej sprzętu. Z tego względu właściwie każda instalacja elektryczna wyposażona jest przynajmniej w jedną rozdzielnicę bezpiecznikową.

  Warto jednak zaznaczyć, że nie każda rozdzielnica elektryczna jest rozdzielnicą bezpiecznikową. W zabezpieczenia wyposażone są tzw. rozdzielnice uzbrojone, ale w instalacjach elektrycznych wykorzystuje się również rozdzielnice nieuzbrojone. Pełnią one jedynie podstawową funkcję rozdzielczą i dystrybucyjną i często wykorzystywane są jako podrozdzielnice w złożonych, wielokrotnie rozgałęziających się instalacjach. Taka rozdzielnica nieuzbrojona zawsze powinna jednak być podłączona za bezpiecznikową rozdzielnią uzbrojoną z odpowiednimi zabezpieczeniami.

  Rozdzielnice bezpiecznikowe — rodzaje

  W sprzedaży dostępne są rozdzielnice bezpiecznikowe różnego typu. Poszczególne modele różnią się m.in. wielkością, sposobem i miejscem montażu czy rozmaitymi dodatkowymi funkcjami.

  Szeroki wybór pozwala każdemu dobrać rozdzielnicę bezpiecznikową odpowiednią do konkretnych zastosowań i architektury danej instalacji elektrycznej.

  Warto także wspomnieć, że rozdzielnice bezpiecznikowe mogą być wyposażone w bezpieczniki (i inne komponenty) przystosowane do pracy z różnym prądem znamionowym. Mamy zatem rozdzielnice 16A i rozdzielnice 32A przeznaczone do instalacji o odmiennym obciążeniu.

  Na uwagę zasługują również bezpiecznikowe rozdzielnice z łącznikiem krzywkowym oraz rozdzielnice z rozłącznikiem izolacyjnym. To modele wyposażone w dodatkowe elementy ochronne czy kontrolne, zapewniające większe bezpieczeństwo i dodatkowe możliwości sterowania siecią.

  Dostępne są także bezpiecznikowe rozdzielnice z licznikiem, które pozwalają na pomiar i monitorowanie zużycia prądu w całej instalacji lub w jej konkretnych sekcjach (pojedynczych obwodach czy grupach tych obwodów).

  Stacjonarna czy przenośna rozdzielnica bezpiecznikowa?

  Jeden z najważniejszych podziałów zasadniczo wpływających na funkcjonalność rozdzielnicy bezpiecznikowej dotyczy sposobu montażu i mobilności eRBetki. Wyróżniamy bowiem rozdzielnice stacjonarne montowane głównie w sieciach (względnie) stałych i docelowych oraz rozdzielnice przenośne wykorzystywane w sieciach wymagających większej elastyczności.

  Wybór odpowiedniego modelu zależy od wielu czynników — roli, jaką eRBetka ma pełnić w instalacji, miejsca, w którym chcemy z niej korzystać czy oczekiwanej funkcjonalności.

  Rozdzielnice stacjonarne natynkowe i podtynkowe

  Stacjonarne rozdzielnice bezpiecznikowe to eRBetki o szerokim spektrum zastosowań. Montuje się je w obiektach prywatnych, komercyjnych i publicznych — w domach, biurach, sklepach, zakładach pracy itp.

  Wyróżnić trzeba jednak dwa typy — bezpiecznikowe rozdzielnice natynkowe i podtynkowe.

  Stacjonarne rozdzielnice podtynkowe to modele “wtapiane” w mury. Montuje się je bowiem we wnękach wykutych w ścianach — tak, by ich front licował z elewacją. To rozwiązanie bardzo estetyczne, skrzynka nie zajmuje bowiem wiele miejsca i nie odstaje od ściany.

  Warto natomiast pamiętać, że rozdzielnice podtynkowe dają najmniejsze pole manewru pod względem modyfikacji instalacji. Przewody doprowadzone są bowiem do skrzynki podtynkowo, więc dołączenie nowych linii (a często również demontaż samej eRBEtki) wymaga kucia w ścianach.

  Nieco więcej swobody zapewnia natynkowa rozdzielnica bezpiecznikowa. To model przytwierdzany do słupów czy ścian z pomocą kołków rozporowych lub wkrętów. Cała skrzynka jest tu “na wierzchu”, więc łatwo można dostać się do jej wnętrza, podłączyć nowe linie czy odłączyć stare. Samą skrzynkę też łatwo zdemontować i ewentualnie przenieść.

  Elektryczne rozdzielnice bezpiecznikowe natynkowe dają zatem nieco swobody w kształtowaniu architektury instalacji i jej ewentualnej modyfikacji. Dzięki temu dobrze spisują się zarówno w sieciach docelowych, jak i tych o względnej stałości (np. na dużych budowach).

  Przenośne rozdzielnice bezpiecznikowe z kablem lub z gniazdem odbiornikowym

  Najwięcej elastyczności zapewniają jednak przenośne rozdzielnice bezpiecznikowe. To modele, których nie przytwierdza się na stałe, dowolnie można zatem przestawiać eRBetkę i korzystać z niej dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

  Co istotne, rozdzielnice przenośne zapewniają elastyczność nie tylko ze względu na możliwość zmiany położenia skrzynki. Ważne jest również to, że zarówno przewody zasilające, jak i linie wychodzące nie muszą tu być podłączane “na sztywno”.

  W przypadku bezpiecznikowych rozdzielnic stacjonarnych źródło zasilania niemal zawsze połączone jest właśnie “na sztywno”, a więc na stałe. Jego odłączenie wymaga rozkręcenia skrzynki i pracy bezpośrednio na przewodach.

  Tymczasem wśród modeli przenośnych mamy np. rozdzielnice z gniazdem odbiornikowym czy rozdzielnice z kablem. W pierwszym przypadku zasilanie podłącza się przewodem z wtyczką siłową, w drugim taki przewód jest zintegrowany ze skrzynką i wpina się go w odpowiednie gniazdo źródłowe.

  Oznacza to, że tego rodzaju rozdzielnice bezpiecznikowe można szybko, sprawnie i bezpiecznie odłączać i podłączać do prądu wszędzie tam, gdzie jest dostęp do sieci 3-fazowej.

  Co jeszcze ważniejsze — linie wychodzące także mają tu postać odpowiednich gniazd. Mogą to być gniazda siłowe 16A lub 32A, ale także gniazda na 230V w różnych standardach. Dostępne są zatem bezpiecznikowe rozdzielnice z gniazdami francuskimirozdzielnice z gniazdami Schuko czy rozdzielnice z gniazdami szwajcarskimi.

  Rozdzielnice bezpiecznikowe — materiał obudowy i szczelność IP

  Ważną funkcją rozdzielnicy elektrycznej jest zabezpieczenie komponentów wewnętrznych przed dostępem ludzi, uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwymi warunkami zewnętrznymi. Ta ochrona w dużej mierze zależy od obudowy rozdzielnicy — materiału, z jakiego jest ona wykonana oraz samej konstrukcji i wynikającej z niej szczelności.

  Klasyczna rozdzielnica bezpiecznikowa ma obudowę z tworzywa sztucznego. Nie jest to materiał szczególnie odporny na uszkodzenia mechaniczne, ale dobrze sprawdzi się w miejscach spokojnych, gdzie skrzynka nie jest narażona na uderzenia, otarcia czy przebicie. Spisze się zatem w biurach, domach czy urzędach.

  Nieco lepszego zabezpieczenia przed uszkodzeniem będzie wymagała rozdzielnica budowlana czy wykorzystywana w zakładach produkcyjnych, przetwórczych, a także w magazynach i innych miejscach, w których istnieje ryzyko uszkodzenia eRBetki. W takich sytuacjach warto wykorzystać metalowe, a nawet gumowe obudowy do rozdzielnic.

  W wielu sytuacjach istotna jest także odpowiednio dobrana szczelność rozdzielnicy bezpiecznikowej. Modele podstawowe to rozdzielnice IP44, które zapewniają ochronę przed bryzgami wody i dużymi (ponad 1-milimetrowymi) cząstkami stałymi. W warunkach lekkiego zapylenia lepszym wyborem będzie jednak bezpiecznikowa rozdzielnica IP54 chroniąca przed mniejszymi cząstkami stałymi.

  W przypadku dużego zapylenia, a także większego ryzyka zalania konieczne może się jednak okazać zastosowanie większej ochrony. Zapewnią ją bezpiecznikowe rozdzielnice hermetyczne. Do wyboru są pyłoszczelne i odporne na strugi wody lane na obudowę z dowolnego kierunku rozdzielnice IP65, a także pyłoszczelne i odporne nawet na krótkotrwałe (do 30 minut), pełne zanurzenie w wodzie rozdzielnice IP67.

  Wybór odpowiedniej rozdzielnicy bezpiecznikowej nie jest zatem łatwy. Pod uwagę trzeba brać jej funkcje, rolę w instalacji, miejsce i sposób montażu, a także warunki, w jakich ma ona pracować. Najlepiej więc skonsultować się ze specjalistą, który pomoże dobrać model odpowiedni do konkretnych warunków i zastosowań.

 • Stojaki do rozdzielnic

  Stojaki do rozdzielnic — akcesoria do bezpiecznego, stabilnego montażu rozdzielnicy

  Oferujemy wysokiej klasy stojaki do rozdzielnic elektrycznych. To akcesoria pozwalające na montaż, podtrzymanie i stabilizację rozdzielnicy w różnych miejscach i warunkach. Sprawdź, jakie stojaki na rozdzielnice budowlane są dostępne, co je charakteryzuje i jak wybrać model dopasowany do własnych potrzeb!

  Stojaki na rozdzielnice elektryczne — czym są i do czego służą?

  Stojaki do rozdzielnic elektrycznych to konstrukcje zaprojektowane specjalnie do montażu i utrzymania rozdzielnic oraz innych urządzeń elektrycznych na zewnątrz budynków lub w innych miejscach, gdzie istnieje potrzeba ochrony przed warunkami atmosferycznymi lub mechanicznymi. Służą one jako podstawa lub stelaż podtrzymujący skrzynki rozdzielcze.

  Właściwie dobrany stojak do rozdzielnicy pozwala m.in. na podniesienie skrzynki ponad poziom podłoża, dzięki czemu urządzenie jest lepiej chronione przed zalaniem. Wiele stojaków ma także daszki zabezpieczające przed opadami, jak i zachlapaniem materiałami budowlanymi, środkami chemicznymi itp.

  Bezpieczeństwo użytkowników jest kluczowym elementem przy projektowaniu i instalacji stojaków do rozdzielnic elektrycznych. Dlatego muszą one spełniać określone normy bezpieczeństwa, aby zapobiec wypadkom elektrycznym. Mogą być wyposażone w specjalne uchwyty lub osłony, aby chronić użytkowników przed porażeniem prądem.

  Właściwie dobrany stojak do rozdzielnicy elektrycznej poprawia więc bezpieczeństwo użytkowników sieci i zwiększa jej trwałość. Pozwala lepiej zabezpieczyć eRBetkę przed uszkodzeniami, jak i szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.

  Stojak na rozdzielnicę budowlaną może zapewniać też dodatkowe funkcjonalności — np. łatwiejszy transport eRBetki, miejsce na kable, przedłużacze czy rozmaite akcesoria elektryczne w postaci uchwytów, półek, a nawet szuflad i szafek.

  Rozdzielnica budowlana — stojak i jego funkcje

  Rozdzielnica elektryczna jest istotnym elementem każdej instalacji elektrycznej. Pełni ona wiele ważnych funkcji związanych z bezpieczeństwem i funkcjonalnością instalacji.

  Każda rozdzielnica budowlana zawiera odpowiednie systemy pozwalające na rozdzielanie energii. Służące temu bloki rozdzielczelistwy zaciskowe N + PEszyny zbiorcze i listwy zaciskowe na szyny, a także bezpieczniki i inne systemy wrażliwe lub niebezpieczne muszą być jednak izolowane przed dostępem osób, uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami środowiskowymi.

  Odpowiednia obudowa rozdzielnicy pozwala zatem ochronić zawartość eRBetki, zapewniając bezawaryjne działanie sieci. Za to bezpieczeństwo odpowiada jednak nie tylko sama rozdzielnica budowlana — stojak także może tu odgrywać istotną rolę.

  Właściwie dobrany stojak do rozdzielnicy zapewnia bowiem stabilne i pewne mocowanie urządzenia. Warto przy tym zaznaczyć, że dostępne są zarówno stojaki do rozdzielnic stacjonarnych, jak i mobilne stojaki na rozdzielnice przenośne.

  Pierwsze montuje się zazwyczaj do ścian i słupów z pomocą odpowiednich śrub, kołków czy wkrętów. Drugie są natomiast przenośne — wyposaża się je w wygodne (i izolowane) uchwyty, a nawet kółka.

  Ciekawą opcją są też stojaki na rozdzielnice budowlane do montażu na rusztowaniach. To urządzenia wyjątkowo użyteczne przy pracach na wysokościach — np. przy ociepleniach, tynkowaniu, malowaniu czy czyszczeniu elewacji itp. Możliwość montażu na rusztowaniu daje łatwy i bezpieczny dostęp do zasilania bezpośrednio w miejscu pracy.

  Istotną funkcją stojaków do rozdzielnic jest też ułatwienie dostępu do eRBetki. Pozwala to na bezpieczne i wygodne prace konserwacyjne, naprawy czy wymianę komponentów w rozdzielnicach modułowych

  Stojaki na rozdzielnice — funkcje dodatkowe

  Podobnie jak sama rozdzielnica budowlana — stojak także może oferować rozmaite funkcje dodatkowe.

  Uwagę warto zwrócić np. na stojaki do rozdzielnic z daszkiem. Ten prosty element jest bardzo użyteczny, ponieważ doskonale zabezpiecza eRBetkę nie tylko przed opadami, ale również przed odpryskami materiałów budowlanych, jak i rozmaitych środków i substancji chemicznych stosowanych w warsztatach, zakładach przemysłowych i innych miejscach pracy.

  Bardzo praktyczne są też stojaki do rozdzielnic z półkami, uchwytami na kable, a nawet szufladami czy szafkami. Takie elementy pozwalają na bezpieczne przechowywanie i organizację różnych akcesoriów elektrycznych, przedłużaczy czy konkretnych elektronarzędzi.

  Niektóre stojaki do rozdzielnic budowlanych wyposaża się także w osłony. Zapewniają one dodatkową barierę między otoczeniem i eRBetką, chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami szkodliwymi.

  Wysoka funkcjonalność, a także liczne opcje dodatkowe sprawiają, że stojaki do rozdzielnic znajdują zastosowanie w różnych miejscach, takich jak tereny przemysłowe, budynki komercyjne, obiekty użyteczności publicznej czy też infrastruktura miejska. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba montażu rozdzielnic i urządzeń elektrycznych na zewnątrz lub w miejscach o trudnych warunkach środowiskowych.

  Stojaki na rozdzielnice budowlane — materiały i wykonanie

  Stojaki na rozdzielnice budowlane muszą zapewniać trwałe, stabilne i solidne umocowanie eRBetki. Oznacza to, że powinny być wykonane z mocnych materiałów odpornych nie tylko na uszkodzenia mechaniczne, ale także na szkodliwe warunki środowiskowe.

  Przeważnie stojaki na rozdzielnice wykonuje się zatem z metalu — głównie ze stali zabezpieczonej przed korozją. Korzysta się więc ze stali ocynkowanej, często dodatkowo malowanej proszkowo odpowiednimi farbami odpornymi na rdzę i ścieranie.

  Warto również pamiętać, że istnieją stojaki na rozdzielnice budowlane zaprojektowane specjalnie do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak obszary o dużej wilgotności, wyjątkowo wysokiej lub niskiej temperaturze, miejsca, w których używa się określonych środków chemicznych itp. Te stojaki są wykonane z materiałów, które zapewniają im odpowiednią odporność na specyficzne warunki.

 • Obudowy rozdzielnic

  Obudowy rozdzielnic elektrycznych — ich rola, rodzaje i zastosowania

  Obudowy rozdzielnic elektrycznych są kluczowym elementem każdej instalacji elektrycznej. Zapewniają one ochronę komponentów rozdzielnicy przed uszkodzeniami mechanicznymi, czynnikami atmosferycznymi oraz nieautoryzowanym dostępem. Pozwalają też na organizację i uporządkowanie instalacji. Sprawdź dokładnie, czym są i jaką rolę pełnią obudowy rozdzielnic elektrycznych oraz jak wybrać odpowiedni model do Twoich potrzeb.

  Obudowy rozdzielnic elektrycznych — jaka jest ich rola?

  Obudowy rozdzielnic elektrycznych odgrywają kluczową rolę w ochronie wewnętrznych komponentów przed uszkodzeniami mechanicznymi, czynnikami atmosferycznymi oraz dostępem osób nieuprawnionych. 

  Mówi się zatem, że obudowa rozdzielnicy pełni funkcję izolacyjną, co oznacza, że chroni ona użytkowników przed porażeniem elektrycznym, zabezpieczając przed dostępem do części będących pod napięciem.

  Ponadto obudowy rozdzielnic ułatwiają organizację i zarządzanie instalacją. Odpowiednio dobrana obudowa umożliwia bowiem właściwe rozplanowanie architektury sieci i rozmieszczenie kluczowych komponentów. To w niej montuje się bezpieczniki oraz części odpowiadające za rozdzielanie energii — bloki rozdzielczelistwy zaciskowe N + PEszyny zbiorcze oraz listwy zaciskowe na szynę.

  Nie bez znaczenia jest także estetyka obudowy rozdzielnicy elektrycznej. Ma ona szczególne znaczenie w obiektach komercyjnych — sklepach, punktach usługowych, ale także w mieszkaniach i domach prywatnych. W takich miejscach najczęściej wybierane są rozdzielnice podtynkowe, które można estetycznie “schować” w ścianie. W wielu przypadkach lepiej jednak postawić na dobrze zaprojektowaną i wykonaną obudowę rozdzielnicy natynkowej.

  Obudowa rozdzielnicy — możliwość wyboru wyposażenia (uzbrojenia)

  Jednym z kluczowych atutów zakupu autonomicznej obudowy rozdzielnicy elektrycznej jest możliwość samodzielnego doboru wyposażenia. To pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb i wymogów konkretnej instalacji. 

  Wybór odpowiednich elementów funkcjonalnych rozdzielnicy ma zasadnicze znaczenie dla optymalizacji działania całej instalacji. Użytkownicy mogą wybierać spośród różnych typów bezpieczników i wyłączników, które zabezpieczają obwody elektryczne przed przeciążeniami i zwarciami. Dobór tych elementów zależy od specyfiki architektury sieci oraz parametrów elektrycznych, takich jak prąd znamionowy, zakładane obciążenie sieci itp.

  Ta sama obudowa rozdzielnicy elektrycznej pozwala zatem na budowanie instalacji o różnych parametrach. To, czy powstanie np. rozdzielnia 16A czy rozdzielnia 32A zależy bowiem od wyposażenia, a nie samej obudowy.

  Co więcej, odpowiednia obudowa rozdzielnicy pozwala na montaż dodatkowych zabezpieczeń czy komponentów. Bez trudu stworzyć można zatem rozdzielnicę z łącznikiem krzywkowymrozdzielnicę z rozłącznikiem izolacyjnym czy dostosowaną do indywidualnych potrzeb rozdzielnicę z licznikiem.

  Dostosowanie przestrzeni montażowej w obudowie rozdzielnicy elektrycznej pozwala na przemyślane rozmieszczenie komponentów, co jest kluczowe dla optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni oraz zachowania ergonomii. Możliwość takiego dostosowania ułatwia zarówno montaż, jak i późniejsze serwisowanie rozdzielnicy.

  Obudowy rozdzielnic elektrycznych — rodzaje

  Obudowy rozdzielnic elektrycznych można podzielić na kilka typów, ze względu na materiały, z których są wykonane, oraz ich przeznaczenie. Wyróżnić warto m.in.:

  Obudowy z tworzywa do rozdzielnic: Są lekkie i łatwe w montażu, charakteryzują się dobrą odpornością na korozję. To modele idealne do zastosowań wewnętrznych, gdzie nie są narażone na ekstremalne warunki środowiskowe.

  Obudowy gumowe do rozdzielnic: Bardzo elastyczne i odporne na uderzenia oraz wibracje, a także na środki chemiczne. Gumowe obudowy stosowane są głównie w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko uszkodzeń mechanicznych lub działania czynników chemicznych.

  Metalowe obudowy rozdzielnic: Wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium, charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością na korozję. Najczęściej wybierane są do zastosowań zewnętrznych i do obiektów przemysłowych.

  Poliestrowe obudowy rozdzielnic: To modele lekkie, odporne na korozję i promieniowanie UV. Stosowane są w miejscach o wysokim narażeniu na warunki atmosferyczne, takich jak instalacje zewnętrzne.

  Obudowa rozdzielnicy budowlanej — na co zwrócić uwagę przy wyborze?

  Wybór odpowiedniej obudowy rozdzielnicy budowlanej jest kluczowy dla zapewnienia funkcjonalności, bezpieczeństwa i trwałości instalacji elektrycznej.

  Jednym z najważniejszych aspektów są wymiary obudowy rozdzielnicyoraz organizacja przestrzeni wewnętrznej. Obudowa powinna być wystarczająco duża, aby pomieścić wszystkie niezbędne komponenty elektryczne. Należy dokładnie określić, ile modułów trzeba zainstalować oraz jakie są wymagania przestrzenne dla każdego z nich.

  Kolejnym istotnym czynnikiem jest stopień ochrony IP, który określa poziom ochrony przed wnikaniem ciał obcych i wody.

  Dla zastosowań zewnętrznych, gdzie eRBetka jest narażona na warunki atmosferyczne, zaleca się obudowy rozdzielnic budowlanych o wysokim stopniu ochrony, takie jak rozdzielnice IP65, a nawet rozdzielnice hermetyczne. Taki stopień ochrony zabezpiecza przed pyłem i wodą, co jest szczególnie ważne w trudnych warunkach środowiskowych.

 • Złączki, mosty, blokady

  Złączki, mosty, blokady

 • Akcesoria do rozdzielnic

  Akcesoria do rozbudowy rozdzielnic

  W tej kategorii znajdziesz przede wszystkim praktyczne akcesoria do rozdzielnic. Mogą się one przydać albo podczas montażu instalacji, albo później, na przykład przy rozbudowie istniejących rozwiązań. W poszczególnych podkategoriach zgromadziliśmy wszystko, co jest potrzebne, żeby rozdzielnice w pełni odpowiadały na Twoje potrzeby i działały prawidłowo, a więc: maskownice, płyty montażowe, zamki i klucze, szyny montażowe do rozdzielnic, dławnice kablowe, uchwyty kablowe, zaciski na szynę TH-35, złączki na szynę TH-35, osłony przepustów, zaślepki plombujące, uchwyty montażowe ścienne oraz śruby montażowe. Jak się przekonasz, oglądając poszczególne produkty, akcesoria do rozbudowy rozdzielnic są w naszym sklepie wyselekcjonowane pod kątem jakości materiału, wykonania, a także korzystnej ceny.

 • Tablice licznikowe

  Tablice pod licznik elektryczny

  Tablice pod licznik elektryczny to element montażowy, który pozwala na sprawne i trwałe zamocowanie liczników energii elektrycznej oraz połączenia ich do instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.e

  Znajdujące się w naszym asortymencie tablice licznikowe zapewniają łatwy i szybki montaż, a także wykonane są z trwałych materiałów sztucznych, które gwarantują wysoką odporność na wysokie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne. Nasze tablice pod licznik elektryczny przeznaczone są do eksploatacji wewnątrz obiektów budowlanych i pozwalają na montaż jedno- i trójfazowych liczników energii elektrycznej. Tablice licznikowe wytrzymują temperatury pracy do 650oC, a także przeznaczone są do pracy przy napięciu znamionowym do 400 V.e

  W przypadku pytań dotyczących oferty tablic pod licznik elektryczny prezentowanej w naszym sklepie, zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Zachęcamy również Państwa do sprawdzenia naszego asortymentu w pozostałych kategoriach produktowych.

 • Rozdzielnice kempingowe
Filtry
Filtry

Cena

0,00 zł - 3 645,00 zł

Na stanie

EAN

Model

No choice available on this group

Jest 937 produktów.

Filtry
Filtry

Cena

0,00 zł - 3 645,00 zł

Na stanie

EAN

Model

No choice available on this group

Produktów na stronie:
Pokazano 13-24 z 937 pozycji
Rozdzielnice elektryczne - hurtownia i sklep preis-zone.pl

Rozdzielnice – sklep i hurtownia z rozdzielnicami elektrycznymi

Sklep elektryczny Preis Zone oferuje Państwu niezwykle bogaty asortyment, w którego skład wchodzą: rozdzielnice elektryczne modułowe i budowlane, a także obudowy, akcesoria do rozdzielnic, rozdzielacze energii, rozdzielnice bezpiecznikowe, słupki ogrodowe, mosty, blokady, złączki, tablice licznikowe, rozdzielnice PV solarne, a także rozdzielnice elektro-pneumatyczne.

Wierzymy, że nasza niezwykle bogata i atrakcyjna oferta pozwoli Państwu z łatwością znaleźć interesujący produkt. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby nasz asortyment łączył doskonałą jakość, odpowiednią funkcjonalność oraz atrakcyjną cenę.

W przypadku wątpliwości dotyczących naszej oferty zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wesprzemy Państwa na każdym etapie współpracy.

Rozdzielnice elektryczne — czym są, jakie mają zastosowania i jak wybrać najlepszą?

Rozdzielnice elektryczne są jednym z kluczowych elementów każdej instalacji elektrycznej. Wykorzystuje się je nie tylko w domach, ale też firmach, budynkach użyteczności publicznej, a nawet na budowach czy kempingach. Sprawdź więc, czym dokładnie są rozdzielnice elektryczne, do czego służą, jak są zbudowane i jak wybrać odpowiednie do różnych zastosowań.

Głównym celem rozdzielnicy jest bezpieczny i efektywny rozdział prądu do różnych obwodów, urządzeń i odbiorników energii. Urządzenia te montuje się zatem we wszystkich obiektach, w których istnieje potrzeba rozprowadzenia energii do konkretnych punktów odbioru.

Rozdzielnice stają zatem w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, w firmach, biurach, sklepach, punktach usługowych, ale także na budowach, kempingach, w obiektach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Słowem — wszędzie tam, gdzie funkcjonuje sieć elektryczna.

Zasadniczą funkcją rozdzielnicy jest rozdział energii dostarczonej z sieci głównej na rozmaite obwody i urządzenia na terenie obiektu. Rozdzielnica staje zatem przy przyłączu do głównej sieci elektrycznej i pozwala na skierowanie prądu do konkretnych obwodów zasilających np. oświetlenie, gniazdka czy konkretne urządzenia (m.in. piece, kuchnie, bojlery, maszyny produkcyjne itp.).

To jednak nie koniec. Rozdzielnica elektryczna powinna bowiem dzielić energię nie tylko efektywnie, ale i bezpiecznie. Dlatego montowane są w niej rozmaite systemy bezpieczeństwa i kontroli — przełączniki, wyłączniki różnicowoprądowe RCD (bezpieczniki) itp. Dzięki temu instalacja chroniona jest przed przeciążeniami, spięciami itd.

Rozdzielnicę można też wyposażyć w różne dodatkowe systemy i funkcje. Montuje się zatem liczniki, dodatkowe zabezpieczenia, systemy ochrony dostępu itp. Takie elementy zwiększają funkcjonalność i pozwalają na wykorzystanie rozdzielnicy w różnych kontekstach, miejscach i sytuacjach.

Różne typy rozdzielnic elektrycznych

Rozdzielnice elektryczne można podzielić na różne rodzaje. Kryteriów tego podziału jest wiele. Dotyczą one m.in. budowy, sposobu i miejsca montażu, funkcji, jaką urządzenie pełni w sieci elektrycznej, mobilności czy parametrów technicznych (np. napięcia znamionowego).

Poszczególne typy rozdzielnic wyposaża się także w różne gniazda i przyłącza. W Polsce popularne są np. rozdzielnice z gniazdami francuskimi, czasem jednak warto wybrać rozdzielnice z gniazdami Schukorozdzielnice z gniazdami szwajcarskimi lub brytyjskimi. Na budowach i kempingach przydają się natomiast rozdzielnice z gniazdami siłowymi.

Wyróżnić możemy też rozdzielnice uzbrojone, czyli wyposażone w bezpieczniki i przełączniki oraz rozdzielnice nieuzbrojone pozbawione systemów kontroli i zabezpieczeń. Te drugie stosowane są zatem wyłącznie do rozdziału prądu i korzysta się z nich w prostych sieciach, w których zabezpieczenia montowane są w innym miejscu (np. w rozdzielnicy głównej).

Poniżej omówimy kilka podstawowych typów rozdzielnic i ich zastosowanie.

Rozdzielnice - podział ze względu na budowę, sposób i miejsce montażu

Jednym z kluczowych kryteriów podziału na rozdzielnice różnego typu jest budowa, a także sposób i miejsce montażu. Wyróżnić możemy zatem rozdzielnice tablicowe, skrzynkowe i szafowe w wersjach wolnostojących, podtynkowych i natynkowych.

W budynkach najczęściej montuje się rozdzielnice stacjonarne, które montowane są w konkretnym, stałym miejscu. Mogą to być rozdzielnice natynkowe przykręcane do gotowego muru lub rozdzielnice podtynkowe wbudowane w ściany.

Tego typuurządzenia często pełnią funkcję głównego centrum zarządzania energią. Są to zatem modele uzbrojone, wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia i systemy kontroli, takie jak przełączniki pozwalające na odcięcie konkretnych obwodów.

Poza modelami stacjonarnymi istnieją jednak również rozdzielnice przenośne (zarówno w wersji uzbrojonej, jak i nieuzbrojonej). Te stosuje się głównie w instalacjach tymczasowych — np. jako rozdzielnice budowlane, przy remontach i różnego rodzaju działaniach w terenie.

W wersji uzbrojonej przenośne rozdzielnice elektryczne mogą być głównym punktem kontroli i zarządzania siecią, ale w wersji nieuzbrojonej często stosowane są jako podrozdzielnice, pozwalające na zasilenie różnych obwodów i urządzeń w konkretnym miejscu działania (np. danym pomieszczeniu).

Istotnym kryterium przy wyborze rozdzielnicy jest także miejsce montażu i zastosowania. Mamy bowiem modele wewnętrzne i zewnętrzne. 

Pierwsze montuje się w budynkach, a więc w miejscach osłoniętych przed warunkami atmosferycznymi. Takiemodele mogą mieć niższy stopień ochrony przed wilgocią czy cząstkami stałymi. Stosuje się więc np. rozdzielnice IP44 lub IP54

Urządzenia montowane na zewnątrz (np. rozdzielnice kempingowe) zazwyczaj wymagają większej ochrony. Odpowiednia może być zatem rozdzielnica IP65, a przy ekstremalnych warunkach nawetrozdzielnica IP67.

Rozdzielnice - Podział ze względu na funkcję w sieci

Podział na różne typy rozdzielnic dotyczy także ich funkcji w sieci elektrycznej. Wspomniałem już, że właściwie w każdym obiekcie, do którego doprowadzony jest prąd, musi być główna rozdzielnica elektryczna.

Do niej podłącza się główny obwód zasilający (doprowadzający prąd z sieci) i to ona dzieli energię na poszczególne obwody w domu, firmie czy innym obiekcie.

Główna rozdzielnia w zasadzie zawsze jest uzbrojona i jest głównym gwarantem bezpieczeństwa sieci. Często jest to także rozdzielnica z licznikiem (o ile ten nie jest montowany oddzielnie), ponieważ przepływa przez nią cała energia dostarczana do obiektu. Rzadko natomiast wyposażona jest w gniazda pozwalające na bezpośrednie podpięcie urządzeń.

Inaczej wygląda to w przypadku rozdzielnic dodatkowych, czyli tzw. podrozdzielnic. Takie urządzenia podłącza się do przewodów przechodzących przez rozdzielnicę główną. Sama podrozdzielnica nie musi być zatem uzbrojona.

Częściej też wyposażona jest w odpowiednie gniazda do bezpośredniego podłączania przewodów i urządzeń.

Takie rozdzielnice z kablem i gniazdami stosuje się np. na budowach i kempingach, ale także w zakładach pracy. Pozwalają bowiem na podłączenie wielu urządzeń oraz na kontrolę i sterowanie siecią z dogodnego, łatwo dostępnego miejsca.

Typy rozdzielnic ze względu na parametry techniczne

Oczywiście jeden z najważniejszych podziałów na typy rozdzielnic elektrycznych dotyczy parametrów technicznych.

Wyróżniamy więc rozdzielnice niskiego napięcia (nn), średniego napięcia (Sn), wysokiego napięcia (Wn) oraz najwyższych napięć (Nn). W codziennych zastosowaniach w budynkach mieszkalnych czy biurowych najczęściej stosuje się rozdzielnice niskiego napięcia. Pozostałe są raczej elementem infrastruktury elektroenergetycznej i przesyłu energii na dużą skalę.

Jednak nawet w zastosowaniach prywatnych warto dobrać urządzenie do zakładanego obciążenia sieci. Istnieją bowiem rozdzielnice 16A i rozdzielnice 32A przeznaczone do pracy z różnym prądem znamionowym.

Solidna i bezpieczna rozdzielnica — materiały i wykonanie

Funkcjonalność i bezpieczeństwo stosowania rozdzielnicy elektrycznej w dużej mierze zależy od jej budowy i zastosowanych materiałów.

Dobra rozdzielnica powinna być oczywiście solidna i trwała. W zależności od warunków i miejsca montażu powinna być też bardziej lub mniej odporna na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, zanieczyszczenie cząstkami stałymi (np. pyłem) itp.

Montowana w budynku, stacjonarna rozdzielnica elektryczna najczęściej nie jest wystawiona na ryzyko uszkodzeń mechanicznych czy działanie szkodliwych warunków środowiskowych. Może to być zatem urządzenie wyposażone w obudowę z tworzywa, o niskim stopniu zabezpieczenia IP.

W zakładach produkcyjnych, na budowach czy w przypadku rozdzielnic zewnętrznych lepiej wybierać modele o wyższym IP, ale też o solidniejszej konstrukcji.

Szczególnie mocne powinny być rozdzielnice budowlane, które często wystawione są nie tylko na szkodliwe warunki środowiskowe (wodę, pył, a nawet chemię budowlaną), ale także na większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych (np. uderzenia i otarcia). Warto zatem stawiać na urządzenia z obudową metalową, a nawet rozdzielnice gumowe.

W przypadku rozdzielnic, do których dostęp mogą mieć osoby niepowołane, warto zadbać także o solidne zamknięcie oraz ochronę dostępu w postaci zamka, kłódki, czy specjalnych kart RFID.

Same materiały to oczywiście nie wszystko. Bardzo istotne jest także odpowiednie wykonanie rozdzielnicy elektrycznej. Chodzi tu nie tylko o dobrą konstrukcję obudowy, ale też wszystkich systemów wewnętrznych. Porządne materiały i dobra konstrukcja to gwarancja długiego użytkowania, bezawaryjności, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Zadbać trzeba również o właściwie dobrane akcesoria do rozdzielnic elektrycznych — porządne złączki, mosty i blokady, ale także odpowiednie systemy mocowania, stojaki, szyny montażowe itp.

Wybór właściwej rozdzielnicy zależy zatem od wielu kwestii. Urządzenie należy dobrać odpowiednio do projektu sieci elektrycznej, jej wielkości, ilości obwodów czy obciążenia. Uwagę trzeba zwrócić także na miejsce i sposób montażu, wymagane zabezpieczenia, stopień ochrony IP czy materiał i wykonanie obudowy.

Przed zakupem rozdzielnicy warto więc skonsultować się z ekspertem — najlepiej elektrykiem, który pomoże dobrać urządzenie o odpowiednich parametrach.

Profesjonalne rozdzielnice elektryczne – gwarancja stabilności i bezpieczeństwa

Odpowiednio dobrane i skonfigurowane rozdzielnice, są kluczową częścią każdej sprawnie i efektywnie funkcjonującej instalacji elektrycznej. Zbudowane są z różnego typu modułów, podzespołów i elementów, odpowiedzialnych za łączenie, przerywanie oraz rozdział obwodów, wewnątrz których występują sterowniki, regulatory, liczniki czy bezpieczniki. Dzięki właściwemu rozdziałowi prądu na poszczególne obwody, zapewniają poprawne działanie wszystkich urządzeń zasilanych energią elektryczną. Każde gospodarstwo domowe, budynek przemysłowy, a nawet teren nowo powstającego obiektu budowlanego – powinien być wyposażony w rozdzielnice dostosowane do warunków i potrzeb. Rozdzielnice dostępne w hurtowni Preis-Zone, przeznaczone są do obsługi niskiego napięcia (230/400 V), porządkują elementy sieci, zabezpieczają je przed przepięciami i ewentualnym przeciążeniem. W razie awarii czy usterki instalacji elektrycznej, zadaniem zintegrowanych z rozdzielnicą wyłączników, jest odcięcie dopływu prądu. Różnią się między sobą materiałem, z jakiego wykonane są ich obudowy i przeznaczeniem. Profesjonalna rozdzielnica elektryczna może łączyć w sobie wiele funkcji, wariantów oraz kompleksowo zaspokajać potrzeby instalacyjne użytkowników. Wszystkie oferowane przez nas rozdzielnice, jak również elementy ich wyposażenia i akcesoria – posiadają stosowne certyfikaty potwierdzające zgodność z normami dopuszczającymi je do użytkowania.

Rozdzielnice modułowe oraz budowlane

W rozdzielnicach modułowych aparaty rozdzielcze instalowane są na specjalnych szynach TH35 albo TS35. Dzielą się na trzy podstawowe rodzaje – podtynkowe (zlicowane z powierzchnią ściany), naścienne (natynkowe) oraz hermetyczne, które charakteryzują się podwyższonym współczynnikiem ochrony IP zainstalowanych wewnątrz elementów aparatury modułowej oraz towarzyszącego osprzętu elektrycznego. Najczęściej rozdzielnice modułowe wykorzystuje się w budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych czy pomieszczeniach technicznych (np. w przydomowych warsztatach, garażach). Szczelne obudowy chronią obwody elektryczne w rozdzielnicy przed wodą, pyłem i kurzem oraz mechanicznymi uszkodzeniami. W ofercie sprzedażowej sklepu dostępne są nowoczesne rozdzielnice o zróżnicowanych wymiarach – do zabudowy kilku bądź kilkudziesięciu modułów.

Rozdzielnica budowlana to popularna „erbetka”, która zwyczajowo wyposażona jest w układ jedno- (230 V) i trójfazowych gniazd (230/400 V), chronionych specjalnymi klapkami przed niepożądanym działaniem wody oraz pyłów. Plac budowy to miejsce, na którym równocześnie pracuje wiele różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. Brak stabilnego zasilania bywa przyczyną problematycznych przestojów, na jakie ani wykonawcy, ani inwestorzy nie mogą sobie pozwolić. Gniazda w tego typu rozdzielnicach posiadają zwykle zabezpieczenia 16 lub 32 A i często użytkowane są także podczas imprez masowych, na kempingach oraz polach namiotowych.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Gwarancja dostawy Naszą rzetelność potwierdza znak jakości Trusted Shops!
30-dniowy okres zwrotu Masz aż 30 dni by zwrócić kupione produkty.
Bezpiecznie Połączenie z tą stroną jest szyfrowane kluczem SSL, więc Twoje dane są bezpieczne!
Wsparcie BOK Udzielamy fachowej pomocy, reagujemy szybko na potrzeby Klientów
Zadowoleni Klienci 97% klientów ocenia pozytywnie zakupy w Preis-Zone