Rozdzielnice elektryczne

(897 produkty)

Podkategorie

 • Rozdzielnice budowlane

  Rozdzielnice budowlane — kluczowy element instalacji elektrycznej na każdej budowie

  Rozdzielnice budowlane są punktami kontroli i dystrybucji energii na budowach (i nie tylko). Ich rolą jest zagwarantowanie bezpiecznego i efektywnego korzystania z prądu w tymczasowych instalacjach zasilających konkretne maszyny, urządzenia czy narzędzia. Sprawdźmy więc, czym jest, jak działa i jak powinna być zbudowana dobra rozdzielnica budowlana.

  Czym są rozdzielnice budowlane?

  Budowlane rozdzielnice elektryczne (tzw. eRBetki) są kluczowymi elementami instalacji elektrycznej. Są to specjalnie skonstruowane skrzynki zawierające rozmaite komponenty elektryczne. Ich zadaniem jest m.in. kontrolowanie, izolowanie, dystrybucja, a czasem również pomiar zużycia energii elektrycznej.

  Rozdzielnice elektryczne montowane są we wszystkich budynkach i obiektach, w których korzysta się z prądu. Te budowlane stosowane są jednak najczęściej w instalacjach tymczasowych, wykorzystywanych na budowach i przy remontach, ale również “w terenie” — np. przy wydarzeniach plenerowych. Korzysta się z nich zatem tam, gdzie brakuje stałej sieci elektrycznej lub jest ona niedostosowana do potrzeb związanych z użyciem konkretnego sprzętu (np. takiego o dużej mocy).

  W istocie rozdzielnica budowlana jest więc swoistym “centrum dowodzenia”, w którym następuje rozdział energii na poszczególne linie zasilające konkretne urządzenia czy systemy elektryczne. Uzbrojone rozdzielnice budowlane zawierają dodatkowo przełączniki kontrolujące przepływ prądu do poszczególnych linii oraz zabezpieczenia chroniące np. przed przeciążeniami czy zwarciami.

  Rolą rozdzielnicy budowlanej jest także izolacja i zabezpieczenie newralgicznych elementów instalacji. Obudowy tych urządzeń wykonywane są zatem z materiałów dostosowanych do warunków, w jakich pracują. Mogą być np. wysoce odporne na uszkodzenia mechaniczne, ale też zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi czy cząstkami stałymi (np. pyłem).

  Istotną w wielu sytuacjach funkcją rozdzielnicy budowlanej może być także monitorowanie zużycia energii. Co istotne, eRBetki mogą być wyposażone w jeden licznik główny, ale też w podliczniki mierzące zużycie na poszczególnych liniach wychodzących. To pozwala na kontrolę zużycia energii przez danych podwykonawców czy przez konkretne urządzenia.

  Najważniejsze typy rozdzielnic budowlanych

  Rozdzielnice budowlane można podzielić na wiele typów wedle rozmaitych kryteriów — budowy, wyposażenia, funkcjonalności, miejsca i sposobu montażu itd.

  Najważniejsze typy budowlanych rozdzielnic wyróżnia się jednak ze względu na rodzaj przyłączy (jedno i trójfazowe) oraz mobilność (stacjonarne i przenośne).

  Jednofazowe i trójfazowe rozdzielnice budowlane

  Podział na budowlane rozdzielnice jednofazowe i trójfazowe dotyczy obsługiwanego przez urządzenie źródła zasilania.

  Budowlane rozdzielnice jednofazowe są odpowiednie do sieci, do których podłączamy urządzenia pracujące w tradycyjnej sieci na 230 V. Taka sieć jest powszechnie stosowana w domach, biurach i wielu firmach, w których nie korzysta się z wyposażenia o dużej mocy.

  Trójfazowe rozdzielnice budowlane pozwalają natomiast na dystrybucję energii z tzw. sieci siłowej. Dzięki nim możliwe jest zatem zasilenie urządzeń o wysokiej mocy. Z takiej sieci korzysta się m.in. do zasilania maszyn produkcyjnych, klimatyzacji centralnej, ale także kuchni elektrycznych, a na budowach np. betoniarek i innych dużych urządzeń.

  Budowlane rozdzielnice jednofazowe są zatem odpowiednie do małych obciążeń. Można dzięki nim zasilić oświetlenie oraz większość ręcznych elektronarzędzi. Na większych budowach, gdzie podłącza się dużo sprzętu lub korzysta z urządzeń o wysokiej mocy, konieczna będzie jednak trójfazowa rozdzielnica budowlana.

  Warto przy tym zaznaczyć, że podział na jedno- i trójfazowe rozdzielnice budowlane nie jest kategoryczny. Zazwyczaj w rozdzielnicach trójfazowych spotkamy także przyłącza jednofazowe, co znacząco zwiększa funkcjonalność urządzenia.

  Co istotne, rozdzielnice budowlane najczęściej wyposażone są w odpowiednie gniazda. Nie ma tu zatem podłączeń “na sztywno”, jak ma to miejsce w przypadku rozdzielnic montowanych w sieciach stałych. Ważne jest także, że eRBetki dostosowane są do różnego prądu znamionowego. Mamy więc rozdzielnice 16A i rozdzielnice 32A

  Budowlane rozdzielnice stacjonarne i mobilne

  Wykorzystanie rozdzielnic budowlanych w sieciach tymczasowych sprawia, że bardzo często korzystny jest wybór modeli mobilnych. Zapewniają one zdecydowanie większą elastyczność i wygodę, ponieważ pozwalają na tworzenie punktów dystrybucji i kontroli prądu bezpośrednio w miejscu zapotrzebowania.

  Nie oznacza to jednak, że budowlane rozdzielnice stacjonarne nie mają swojego zastosowania. Często montuje się je jako główne rozdzielnice obsługujące przyłącze elektryczne do posesji. Takie eRBetki zawsze powinny być uzbrojone w odpowiednie przełączniki i zabezpieczenia.

  Odpowiednio umieszczona stacjonarna rozdzielnica budowlana jest mniej narażona na uszkodzenia mechaniczne czy szkodliwe warunki. Pozwala też na łatwy dostęp i sprawną kontrolę całej sieci elektrycznej w obiekcie.

  Budowlane rozdzielnice przenośne (mobilne) częściej wykorzystywane są natomiast jako podrozdzielnice montowane już za główną eRBetką, np. bezpośrednio w pomieszczeniu, w którym odbywają się prace. Umożliwiają one szybki, łatwy i wygodny dostęp do gniazd elektrycznych i podłączenie wielu narzędzi w jednym miejscu.

  Oczywiście budowlane rozdzielnice przenośne powinny być lepiej chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i warunkami panującymi w miejscu pracy.

  Rozdzielnice budowlane — wyposażenie

  Podstawowym wyposażeniem każdej rozdzielnicy budowlanej są systemy dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to odpowiednie, bezpieczne i funkcjonalne elementy służące do rozdziału energii z jednej linii doprowadzającej prąd do skrzynki na wszystkie linie wychodzące.

  Budowlana rozdzielnica może jednak pełnić wiele funkcji dodatkowych, co związane jest oczywiście z odpowiednim wyposażeniem. Przede wszystkim istotne są podzespoły związane z kontrolą i zabezpieczeniem sieci, ale także z monitorowaniem zużycia. Wyróżniamy zatem rozdzielnice uzbrojone i rozdzielnice nieuzbrojone, a także wyposażone w licznik lub nie.

  Uzbrojone i nieuzbrojone rozdzielnice budowlane

  Nieuzbrojona rozdzielnica budowlana wyposażona jest jedynie w systemy rozdziału i dystrybucji energii, ale nie ma systemów kontroli i zabezpieczeń. W praktyce jest to zatem skrzynka z gniazdami umożliwiająca zasilanie wielu linii czy urządzeń.

  Nieuzbrojona rozdzielnica budowlana często ma jednak miejsce na montaż przełączników i bezpieczników i może być w nie dodatkowo wyposażona, co pozwala zmienić ją w rozdzielnicę uzbrojoną.

  Korzyścią z wyboru takiego modelu jest możliwość samodzielnego dobrania wszystkich komponentów uzbrojenia i decydowania o ich jakości czy funkcjonalności.

  Uzbrojone rozdzielnice budowlane są już kompletne i wyposażone w systemy kontroli i zabezpieczenia (przełączniki i bezpieczniki). Dzięki nim możliwa jest zatem nie tylko dystrybucja energii, ale także zabezpieczenie sieci przed przeciążeniem i spięciami.

  Rozdzielnica budowlana z licznikiem i bez licznika

  Rozdzielnice budowlane mogą być wyposażone także w liczniki zużycia energii. Takie modele często są wykorzystywane na budowach, gdzie inwestorzy lub wykonawcy chcą monitorować zużycie energii — czy to na całej budowie, czy w poszczególnych liniach.

  Co istotne, budowlana rozdzielnica może być wyposażona w jeden licznik mierzący zużycie energii w całej sieci za eRBetką, ale może też mieć osobne podliczniki dla każdego gniazda lub grup gniazd.

  Możliwe jest zatem np. podłączenie wielu urządzeń do jednej rozdzielnicy i monitorowanie zużycia prądu przez każde z nich. Taki system jest też idealny do monitorowania i kontroli zużycia energii przez poszczególnych podwykonawców.

  Warto zauważyć jednak, że budowlane rozdzielnice z licznikiem sprawdzą się nie tylko na budowach. Świetnie spisują się także jako rozdzielnice kempingowe, gdzie pozwalają na zasilenie kilku stanowisk i dokładne rozliczenie każdego klienta za prąd.

  Bezpieczna i solidna rozdzielnica budowlana — materiały i wykonanie

  Budowlane rozdzielnice elektryczne powinny być nie tylko funkcjonalne i bezpieczne, ale także wyjątkowo solidne. Istotne są zatem odpowiednie materiały i wykonanie zapewniające zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwymi warunkami.

  Rozdzielnice budowlane często narażone są na warunki zewnętrzne. Te stacjonarne montowane są przeważnie na zewnątrz i muszą być zabezpieczone przed deszczem. Jednak również te wykorzystywane pod dachem bywają narażone na wilgoć, a nawet bezpośrednie zalanie związane z różnymi pracami budowlanymi.

  Co więcej, w wielu przypadkach problemem jest nie tylko woda, ale także cząstki stałe. Może to być nie tylko piasek czy “grubszy” materiał, ale także bardzo drobny pył, który może uszkodzić eRBetkę.

  Właśnie dlatego do trudnych warunków poleca się budowlane rozdzielnice IP65, a nawet IP67 o wysokiej odporności zarówno na wodę, jak i na zanieczyszczenia drobnymi cząstkami stałymi.

  W wielu przypadkach — np. przy “czystych” pracach wykończeniowych, ale też przy montażu eRBetki w zabezpieczonym, izolowanym od szkodliwych warunków miejscu — wystarczające będą rozdzielnice IP54, a nawet IP44.

  Poza odpowiednimi normami IP zadbać warto również o właściwy wybór obudowy rozdzielnic. Tu znów wiele zależy od konkretnych warunków, w jakich urządzenie będzie eksploatowane.

  Stacjonarne rozdzielnice budowlane przeważnie nie są bardzo narażone na uszkodzenia mechaniczne. Montuje się je zazwyczaj w miejscach bezpiecznych, poza bezpośrednim obszarem prowadzenia robót. W takim przypadku wybrać można obudowy z tworzywa.

  Jeśli jednak urządzenie może być narażone na uderzenia, otarcia itp. lepszym wyborem będą obudowy metalowe, a nawet rozdzielnice gumowe. Takie modele warto wybierać przede wszystkim na eRBetki przenośne, które często stają w miejscu bezpośredniego prowadzenia prac.

  Poza samymi eRBetkami warto zadbać również o właściwe akcesoria. Dobrze dopasowane stojaki do rozdzielnicszyny montażowezamki i klucze, a także wyposażenie wewnętrzne — złączki szynowemostki wtykoweoznaczniki przewodów itd. wpływają na funkcjonalność i trwałość urządzenia.

  Trzeba zatem pamiętać, że wybór rozdzielnicy budowlanej zależy od wielu czynników. Istotna jest oczywiście funkcja eRBetki, która determinuje jej wyposażenie, ale pomyśleć warto również o miejscu i sposobie montażu, wytrzymałości na rozmaite czynniki szkodliwe czy wygodzie użytkowania.

 • Rozdzielnice modułowe

  Modułowe Rozdzielnice Elektryczne

  Rozdzielnice modułowe dzielimy w naszym sklepie na podtynkowe, natynkowe oraz hermetyczne. Przyjrzyj się, jak szerokie zastosowanie w praktycznie każdym budynku mają nowoczesne, modułowe rozdzielnice elektryczne, które różnią się nie tylko ceną i wymiarami. Warto porównać zgromadzone w kategorii produkty, aby najlepiej dopasować wariant do własnej instalacji elektrycznej – przecież inaczej jest ona zaprojektowana w domu jednorodzinnym, warsztacie czy dużej hurtowni. Rozdzielnice elektryczne z naszego sklepu są wyróżniane prestiżowymi certyfikatami, a ich poszczególne opisy dokładnie wyjaśniają specyfikację techniczną, która jest w pełni zrozumiała dla fachowców w dziedzinie elektryczności.

  Rozdzielnice modułowe – sklep i hurtownia Preis Zone

  Sklep i hurtownia elektryczna Preis Zone, korzystając z nowoczesnych rozwiązań e-commerce, ułatwia zakup produktów niezbędnych do budowy lub remontu bez konieczności wychodzenia z domu. Sprawdź, czym różnią się poszczególne rozdzielnice modułowe zgromadzone w podkategoriach. Są to między innymi rozdzielnice modułowe natynkowe, które – jak sama nazwa wskazuje – stosuje się poprzez instalację na ścianie. Z kolei w ścianie można umieścić rozdzielnice modułowe podtynkowe. W pomieszczeniach szczególnie narażonych na niekorzystne czynniki najlepiej zastosować zaś rozdzielnice modułowe hermetyczne, które są szczególnie odporne i specyficznie wykonane. Porównaj konkretne parametry i zamów najlepszy wariant, korzystając z aktualnych cen.

 • Rozdzielnice PV solarne

  Rozdzielnice fotowoltaiczne

  Rozdzielnice fotowoltaiczne to urządzenia wyposażone w aparaturę chroniącą panele fotowoltaiczne i falowniki PV w instalacjach fotowoltaicznych przed przepięciami w obwodach AC i DC. Rozdzielnica fotowoltaiczna wraz z aparaturą chroni obwody instalacji fotowoltaicznej oraz jej odbiorniki przed zwarciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi i zwarciami po stronie wejścia AC do inwertera.

  W naszym sklepie oferujemy Państwu sprawdzone rozdzielnice PV do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do instalacji DC oraz AC. Rozdzielnice solarne oferowane w sklepie Preis Zone pochodzą wyłącznie od renomowanych producentów – m.in. firmy Doktorvolt, która produkuje rozdzielnice z osprzętu producentów Marlanvil i Lapp Kabel.

  Oferowane rozdzielnice fotowoltaiczne zapewniają modułową konstrukcję, a w skład aparatury wchodzą m.in. wysokiej jakości ochronniki przepięć i złącza solarne. Nasze rozdzielnice solarne do użytku zewnętrznego zapewniają wysoki stopień ochrony IP, a ich konstrukcja gwarantuje długą eksploatację nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Obudowa rozdzielnic wykonana jest z technopolimeru i poliwęglanu, a napięcie znamionowe obudowy wynosi 1000 V. Warystorowe ochronniki przepięć zapewniają klasę ochrony T1-T2 i gwarantują napięciowy poziom ochrony Up < 4 kV dla rozdzielnic DC i Up <1,6 kV dla rozdzielnic AC.

  Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące naszej oferty rozdzielnic PV, zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszego sklepu. Z przyjemnością rozwiejemy wszelkie wątpliwości i zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania.

 • Rozdzielanie energii

  Rozdzielanie energii elektrycznej

  W tej kategorii prezentujemy Państwu kompleksowy asortyment osprzętu elektrycznego, którego celem jest rozdzielanie energii elektrycznej (prądu). Wśród naszej oferty znajdą Państwo podstawowy osprzęt do montażu w rozdzielni elektrycznej: bloki rozdzielcze, listwy zaciskowe oraz szyny zbiorcze. Każda rozdzielnia prądu powinna być wyposażona w wysokiej jakości certyfikowany osprzęt, który wpłynie na jej funkcjonalność, użyteczność, a także bezpieczeństwo oraz łatwość utrzymania i konserwacji. Prezentowane bloki energii pozwalają na sprawne rozdzielanie energii i mocy z jednego obwodu do kilku pomniejszych. Oferujemy bloki rozdzielcze przeznaczone do montażu na szynie DIN TH 35 oraz na płycie montażowej. Dysponujemy wyłącznie starannie wyselekcjonowanym osprzętem pochodzącym od renomowanych producentów – m.in. firm: XBS, Morek, Elektro-Plast czy Marlanvil. Więcej informacji dotyczących oferty sklepu Preis Zone uzyskają Państwo, kontaktując się z naszymi pracownikami.

 • Rozdzielnice...

  Rozdzielnice bezpiecznikowe (skrzynki bezpiecznikowe)

  Rozdzielnice bezpiecznikowe to podstawowy element wyposażenia instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych. Skrzynki bezpiecznikowe umożliwiają bezpieczny i wydajny montaż zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, wyłączników różnicowo-prądowych, a także innych aparatów elektrycznych niezbędnych do rozdzielania, zabezpieczania i nadzorowania energii elektrycznej w obwodach. Każda rozdzielnica bezpiecznikowa oferowana przez sklep i hurtownię elektryczną Preis-Zone wykonana jest z najwyższej jakości materiałów oraz opatrzona stosownymi certyfikatami i atestami potwierdzającymi jej wykonanie zgodne z aktualnymi normami. Nasze rozdzielnice pozwalają na montaż szerokiej liczby modułów w jednym, dwóch lub trzech rzędach. Każda rozdzielnica elektryczna natynkowa znajdująca się w naszej ofercie pochodzi od renomowanego i sprawdzonego producenta. Współpracujemy jedynie z najlepszymi markami dostarczającymi wysokiej jakości osprzęt elektryczny. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. rozdzielnice Elektro-Plast, Doktorvolt oraz wielu innych firm. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Z przyjemnością zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania oraz pomożemy dobrać rozdzielnicę do Państwa potrzeb oraz specyfiki aplikacji.

 • Stojaki do rozdzielnic
 • Obudowy rozdzielnic

  Obudowy rozdzielnic elektrycznych

  W tej kategorii znajdziesz wyselekcjonowane, najlepszej jakości obudowy rozdzielnic, które są niezbędne do stworzenia kompletnej instalacji elektrycznej w budynku, którym się zajmujesz. Znajdziesz tu zarówno obudowy wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, jak i obudowy metalowe. Przy produktach sprawdzisz (korzystną) cenę, a także przejrzysz podglądowe zdjęcia oraz szczegółową, niezbędną specyfikację techniczną. Dbamy o to, żeby obudowy rozdzielnic elektrycznych dostępne w naszym sklepie internetowym spełniały kryteria, na których zależy świadomym i szukającym najwyższej jakości klientom takim jak Ty. Przekonaj się, jaki mamy wybór – także w wymienionych wcześniej podkategoriach, a w razie potrzeby po prostu skontaktuj się, odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące konkretnej obudowy lub innego produktu.

 • Złączki, mosty, blokady

  Złączki, mosty, blokady

 • Akcesoria do rozdzielnic

  Akcesoria do rozbudowy rozdzielnic

  W tej kategorii znajdziesz przede wszystkim praktyczne akcesoria do rozdzielnic. Mogą się one przydać albo podczas montażu instalacji, albo później, na przykład przy rozbudowie istniejących rozwiązań. W poszczególnych podkategoriach zgromadziliśmy wszystko, co jest potrzebne, żeby rozdzielnice w pełni odpowiadały na Twoje potrzeby i działały prawidłowo, a więc: maskownice, płyty montażowe, zamki i klucze, szyny montażowe do rozdzielnic, dławnice kablowe, uchwyty kablowe, zaciski na szynę TH-35, złączki na szynę TH-35, osłony przepustów, zaślepki plombujące, uchwyty montażowe ścienne oraz śruby montażowe. Jak się przekonasz, oglądając poszczególne produkty, akcesoria do rozbudowy rozdzielnic są w naszym sklepie wyselekcjonowane pod kątem jakości materiału, wykonania, a także korzystnej ceny.

 • Tablice licznikowe

  Tablice pod licznik elektryczny

  Tablice pod licznik elektryczny to element montażowy, który pozwala na sprawne i trwałe zamocowanie liczników energii elektrycznej oraz połączenia ich do instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.e

  Znajdujące się w naszym asortymencie tablice licznikowe zapewniają łatwy i szybki montaż, a także wykonane są z trwałych materiałów sztucznych, które gwarantują wysoką odporność na wysokie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne. Nasze tablice pod licznik elektryczny przeznaczone są do eksploatacji wewnątrz obiektów budowlanych i pozwalają na montaż jedno- i trójfazowych liczników energii elektrycznej. Tablice licznikowe wytrzymują temperatury pracy do 650oC, a także przeznaczone są do pracy przy napięciu znamionowym do 400 V.e

  W przypadku pytań dotyczących oferty tablic pod licznik elektryczny prezentowanej w naszym sklepie, zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Zachęcamy również Państwa do sprawdzenia naszego asortymentu w pozostałych kategoriach produktowych.

 • Rozdzielnice kempingowe
Filtry
Filtry

Cena

0,00 zł - 4 125,00 zł

Na stanie

EAN

Model

No choice available on this group

Jest 897 produktów.

Filtry
Filtry

Cena

0,00 zł - 4 125,00 zł

Na stanie

EAN

Model

No choice available on this group

Produktów na stronie:
Pokazano 1-12 z 897 pozycji
Rozdzielnice elektryczne - hurtownia i sklep preis-zone.pl

Rozdzielnice – sklep i hurtownia z rozdzielnicami elektrycznymi

Sklep elektryczny Preis Zone oferuje Państwu niezwykle bogaty asortyment, w którego skład wchodzą: rozdzielnice elektryczne modułowe i budowlane, a także obudowy, akcesoria do rozdzielnic, rozdzielacze energii, rozdzielnice bezpiecznikowe, słupki ogrodowe, mosty, blokady, złączki, tablice licznikowe, rozdzielnice PV solarne, a także rozdzielnice elektro-pneumatyczne.

Wierzymy, że nasza niezwykle bogata i atrakcyjna oferta pozwoli Państwu z łatwością znaleźć interesujący produkt. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby nasz asortyment łączył doskonałą jakość, odpowiednią funkcjonalność oraz atrakcyjną cenę.

W przypadku wątpliwości dotyczących naszej oferty zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wesprzemy Państwa na każdym etapie współpracy.

Rozdzielnice elektryczne — czym są, jakie mają zastosowania i jak wybrać najlepszą?

Rozdzielnice elektryczne są jednym z kluczowych elementów każdej instalacji elektrycznej. Wykorzystuje się je nie tylko w domach, ale też firmach, budynkach użyteczności publicznej, a nawet na budowach czy kempingach. Sprawdź więc, czym dokładnie są rozdzielnice elektryczne, do czego służą, jak są zbudowane i jak wybrać odpowiednie do różnych zastosowań.

Głównym celem rozdzielnicy jest bezpieczny i efektywny rozdział prądu do różnych obwodów, urządzeń i odbiorników energii. Urządzenia te montuje się zatem we wszystkich obiektach, w których istnieje potrzeba rozprowadzenia energii do konkretnych punktów odbioru.

Rozdzielnice stają zatem w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, w firmach, biurach, sklepach, punktach usługowych, ale także na budowach, kempingach, w obiektach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Słowem — wszędzie tam, gdzie funkcjonuje sieć elektryczna.

Zasadniczą funkcją rozdzielnicy jest rozdział energii dostarczonej z sieci głównej na rozmaite obwody i urządzenia na terenie obiektu. Rozdzielnica staje zatem przy przyłączu do głównej sieci elektrycznej i pozwala na skierowanie prądu do konkretnych obwodów zasilających np. oświetlenie, gniazdka czy konkretne urządzenia (m.in. piece, kuchnie, bojlery, maszyny produkcyjne itp.).

To jednak nie koniec. Rozdzielnica elektryczna powinna bowiem dzielić energię nie tylko efektywnie, ale i bezpiecznie. Dlatego montowane są w niej rozmaite systemy bezpieczeństwa i kontroli — przełączniki, wyłączniki różnicowoprądowe RCD (bezpieczniki) itp. Dzięki temu instalacja chroniona jest przed przeciążeniami, spięciami itd.

Rozdzielnicę można też wyposażyć w różne dodatkowe systemy i funkcje. Montuje się zatem liczniki, dodatkowe zabezpieczenia, systemy ochrony dostępu itp. Takie elementy zwiększają funkcjonalność i pozwalają na wykorzystanie rozdzielnicy w różnych kontekstach, miejscach i sytuacjach.

Różne typy rozdzielnic elektrycznych

Rozdzielnice elektryczne można podzielić na różne rodzaje. Kryteriów tego podziału jest wiele. Dotyczą one m.in. budowy, sposobu i miejsca montażu, funkcji, jaką urządzenie pełni w sieci elektrycznej, mobilności czy parametrów technicznych (np. napięcia znamionowego).

Poszczególne typy rozdzielnic wyposaża się także w różne gniazda i przyłącza. W Polsce popularne są np. rozdzielnice z gniazdami francuskimi, czasem jednak warto wybrać rozdzielnice z gniazdami Schukorozdzielnice z gniazdami szwajcarskimi lub brytyjskimi. Na budowach i kempingach przydają się natomiast rozdzielnice z gniazdami siłowymi.

Wyróżnić możemy też rozdzielnice uzbrojone, czyli wyposażone w bezpieczniki i przełączniki oraz rozdzielnice nieuzbrojone pozbawione systemów kontroli i zabezpieczeń. Te drugie stosowane są zatem wyłącznie do rozdziału prądu i korzysta się z nich w prostych sieciach, w których zabezpieczenia montowane są w innym miejscu (np. w rozdzielnicy głównej).

Poniżej omówimy kilka podstawowych typów rozdzielnic i ich zastosowanie.

Rozdzielnice - podział ze względu na budowę, sposób i miejsce montażu

Jednym z kluczowych kryteriów podziału na rozdzielnice różnego typu jest budowa, a także sposób i miejsce montażu. Wyróżnić możemy zatem rozdzielnice tablicowe, skrzynkowe i szafowe w wersjach wolnostojących, podtynkowych i natynkowych.

W budynkach najczęściej montuje się rozdzielnice stacjonarne, które montowane są w konkretnym, stałym miejscu. Mogą to być rozdzielnice natynkowe przykręcane do gotowego muru lub rozdzielnice podtynkowe wbudowane w ściany.

Tego typuurządzenia często pełnią funkcję głównego centrum zarządzania energią. Są to zatem modele uzbrojone, wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia i systemy kontroli, takie jak przełączniki pozwalające na odcięcie konkretnych obwodów.

Poza modelami stacjonarnymi istnieją jednak również rozdzielnice przenośne (zarówno w wersji uzbrojonej, jak i nieuzbrojonej). Te stosuje się głównie w instalacjach tymczasowych — np. jako rozdzielnice budowlane, przy remontach i różnego rodzaju działaniach w terenie.

W wersji uzbrojonej przenośne rozdzielnice elektryczne mogą być głównym punktem kontroli i zarządzania siecią, ale w wersji nieuzbrojonej często stosowane są jako podrozdzielnice, pozwalające na zasilenie różnych obwodów i urządzeń w konkretnym miejscu działania (np. danym pomieszczeniu).

Istotnym kryterium przy wyborze rozdzielnicy jest także miejsce montażu i zastosowania. Mamy bowiem modele wewnętrzne i zewnętrzne. 

Pierwsze montuje się w budynkach, a więc w miejscach osłoniętych przed warunkami atmosferycznymi. Takiemodele mogą mieć niższy stopień ochrony przed wilgocią czy cząstkami stałymi. Stosuje się więc np. rozdzielnice IP44 lub IP54

Urządzenia montowane na zewnątrz (np. rozdzielnice kempingowe) zazwyczaj wymagają większej ochrony. Odpowiednia może być zatem rozdzielnica IP65, a przy ekstremalnych warunkach nawetrozdzielnica IP67.

Rozdzielnice - Podział ze względu na funkcję w sieci

Podział na różne typy rozdzielnic dotyczy także ich funkcji w sieci elektrycznej. Wspomniałem już, że właściwie w każdym obiekcie, do którego doprowadzony jest prąd, musi być główna rozdzielnica elektryczna.

Do niej podłącza się główny obwód zasilający (doprowadzający prąd z sieci) i to ona dzieli energię na poszczególne obwody w domu, firmie czy innym obiekcie.

Główna rozdzielnia w zasadzie zawsze jest uzbrojona i jest głównym gwarantem bezpieczeństwa sieci. Często jest to także rozdzielnica z licznikiem (o ile ten nie jest montowany oddzielnie), ponieważ przepływa przez nią cała energia dostarczana do obiektu. Rzadko natomiast wyposażona jest w gniazda pozwalające na bezpośrednie podpięcie urządzeń.

Inaczej wygląda to w przypadku rozdzielnic dodatkowych, czyli tzw. podrozdzielnic. Takie urządzenia podłącza się do przewodów przechodzących przez rozdzielnicę główną. Sama podrozdzielnica nie musi być zatem uzbrojona.

Częściej też wyposażona jest w odpowiednie gniazda do bezpośredniego podłączania przewodów i urządzeń.

Takie rozdzielnice z kablem i gniazdami stosuje się np. na budowach i kempingach, ale także w zakładach pracy. Pozwalają bowiem na podłączenie wielu urządzeń oraz na kontrolę i sterowanie siecią z dogodnego, łatwo dostępnego miejsca.

Typy rozdzielnic ze względu na parametry techniczne

Oczywiście jeden z najważniejszych podziałów na typy rozdzielnic elektrycznych dotyczy parametrów technicznych.

Wyróżniamy więc rozdzielnice niskiego napięcia (nn), średniego napięcia (Sn), wysokiego napięcia (Wn) oraz najwyższych napięć (Nn). W codziennych zastosowaniach w budynkach mieszkalnych czy biurowych najczęściej stosuje się rozdzielnice niskiego napięcia. Pozostałe są raczej elementem infrastruktury elektroenergetycznej i przesyłu energii na dużą skalę.

Jednak nawet w zastosowaniach prywatnych warto dobrać urządzenie do zakładanego obciążenia sieci. Istnieją bowiem rozdzielnice 16A i rozdzielnice 32A przeznaczone do pracy z różnym prądem znamionowym.

Solidna i bezpieczna rozdzielnica — materiały i wykonanie

Funkcjonalność i bezpieczeństwo stosowania rozdzielnicy elektrycznej w dużej mierze zależy od jej budowy i zastosowanych materiałów.

Dobra rozdzielnica powinna być oczywiście solidna i trwała. W zależności od warunków i miejsca montażu powinna być też bardziej lub mniej odporna na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, zanieczyszczenie cząstkami stałymi (np. pyłem) itp.

Montowana w budynku, stacjonarna rozdzielnica elektryczna najczęściej nie jest wystawiona na ryzyko uszkodzeń mechanicznych czy działanie szkodliwych warunków środowiskowych. Może to być zatem urządzenie wyposażone w obudowę z tworzywa, o niskim stopniu zabezpieczenia IP.

W zakładach produkcyjnych, na budowach czy w przypadku rozdzielnic zewnętrznych lepiej wybierać modele o wyższym IP, ale też o solidniejszej konstrukcji.

Szczególnie mocne powinny być rozdzielnice budowlane, które często wystawione są nie tylko na szkodliwe warunki środowiskowe (wodę, pył, a nawet chemię budowlaną), ale także na większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych (np. uderzenia i otarcia). Warto zatem stawiać na urządzenia z obudową metalową, a nawet rozdzielnice gumowe.

W przypadku rozdzielnic, do których dostęp mogą mieć osoby niepowołane, warto zadbać także o solidne zamknięcie oraz ochronę dostępu w postaci zamka, kłódki, czy specjalnych kart RFID.

Same materiały to oczywiście nie wszystko. Bardzo istotne jest także odpowiednie wykonanie rozdzielnicy elektrycznej. Chodzi tu nie tylko o dobrą konstrukcję obudowy, ale też wszystkich systemów wewnętrznych. Porządne materiały i dobra konstrukcja to gwarancja długiego użytkowania, bezawaryjności, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Zadbać trzeba również o właściwie dobrane akcesoria do rozdzielnic elektrycznych — porządne złączki, mosty i blokady, ale także odpowiednie systemy mocowania, stojaki, szyny montażowe itp.

Wybór właściwej rozdzielnicy zależy zatem od wielu kwestii. Urządzenie należy dobrać odpowiednio do projektu sieci elektrycznej, jej wielkości, ilości obwodów czy obciążenia. Uwagę trzeba zwrócić także na miejsce i sposób montażu, wymagane zabezpieczenia, stopień ochrony IP czy materiał i wykonanie obudowy.

Przed zakupem rozdzielnicy warto więc skonsultować się z ekspertem — najlepiej elektrykiem, który pomoże dobrać urządzenie o odpowiednich parametrach.

Profesjonalne rozdzielnice elektryczne – gwarancja stabilności i bezpieczeństwa

Odpowiednio dobrane i skonfigurowane rozdzielnice, są kluczową częścią każdej sprawnie i efektywnie funkcjonującej instalacji elektrycznej. Zbudowane są z różnego typu modułów, podzespołów i elementów, odpowiedzialnych za łączenie, przerywanie oraz rozdział obwodów, wewnątrz których występują sterowniki, regulatory, liczniki czy bezpieczniki. Dzięki właściwemu rozdziałowi prądu na poszczególne obwody, zapewniają poprawne działanie wszystkich urządzeń zasilanych energią elektryczną. Każde gospodarstwo domowe, budynek przemysłowy, a nawet teren nowo powstającego obiektu budowlanego – powinien być wyposażony w rozdzielnice dostosowane do warunków i potrzeb. Rozdzielnice dostępne w hurtowni Preis-Zone, przeznaczone są do obsługi niskiego napięcia (230/400 V), porządkują elementy sieci, zabezpieczają je przed przepięciami i ewentualnym przeciążeniem. W razie awarii czy usterki instalacji elektrycznej, zadaniem zintegrowanych z rozdzielnicą wyłączników, jest odcięcie dopływu prądu. Różnią się między sobą materiałem, z jakiego wykonane są ich obudowy i przeznaczeniem. Profesjonalna rozdzielnica elektryczna może łączyć w sobie wiele funkcji, wariantów oraz kompleksowo zaspokajać potrzeby instalacyjne użytkowników. Wszystkie oferowane przez nas rozdzielnice, jak również elementy ich wyposażenia i akcesoria – posiadają stosowne certyfikaty potwierdzające zgodność z normami dopuszczającymi je do użytkowania.

Rozdzielnice modułowe oraz budowlane

W rozdzielnicach modułowych aparaty rozdzielcze instalowane są na specjalnych szynach TH35 albo TS35. Dzielą się na trzy podstawowe rodzaje – podtynkowe (zlicowane z powierzchnią ściany), naścienne (natynkowe) oraz hermetyczne, które charakteryzują się podwyższonym współczynnikiem ochrony IP zainstalowanych wewnątrz elementów aparatury modułowej oraz towarzyszącego osprzętu elektrycznego. Najczęściej rozdzielnice modułowe wykorzystuje się w budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych czy pomieszczeniach technicznych (np. w przydomowych warsztatach, garażach). Szczelne obudowy chronią obwody elektryczne w rozdzielnicy przed wodą, pyłem i kurzem oraz mechanicznymi uszkodzeniami. W ofercie sprzedażowej sklepu dostępne są nowoczesne rozdzielnice o zróżnicowanych wymiarach – do zabudowy kilku bądź kilkudziesięciu modułów.

Rozdzielnica budowlana to popularna „erbetka”, która zwyczajowo wyposażona jest w układ jedno- (230 V) i trójfazowych gniazd (230/400 V), chronionych specjalnymi klapkami przed niepożądanym działaniem wody oraz pyłów. Plac budowy to miejsce, na którym równocześnie pracuje wiele różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. Brak stabilnego zasilania bywa przyczyną problematycznych przestojów, na jakie ani wykonawcy, ani inwestorzy nie mogą sobie pozwolić. Gniazda w tego typu rozdzielnicach posiadają zwykle zabezpieczenia 16 lub 32 A i często użytkowane są także podczas imprez masowych, na kempingach oraz polach namiotowych.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Gwarancja dostawy Naszą rzetelność potwierdza znak jakości Trusted Shops!
30-dniowy okres zwrotu Masz aż 30 dni by zwrócić kupione produkty.
Bezpiecznie Połączenie z tą stroną jest szyfrowane kluczem SSL, więc Twoje dane są bezpieczne!
Wsparcie BOK Udzielamy fachowej pomocy, reagujemy szybko na potrzeby Klientów
Zadowoleni Klienci 97% klientów ocenia pozytywnie zakupy w Preis-Zone