Rozdzielnice PV solarne

(36 produkty)

Podkategorie

 • Rozdzielnice...

  Rozdzielnice fotowoltaiczne AC — niezbędny element każdej instalacji fotowoltaicznej

  Rozdzielnice fotowoltaiczne AC (Alternating Current) stosuje się w instalacjach fotowoltaicznych po tzw. stronie AC, a więc za falownikiem, gdzie płynie prąd zmienny. Pozwalają one na bezpieczne rozdzielanie energii elektrycznej, sterowanie jej przepływem i zabezpieczenie sieci przed konsekwencjami różnych niepożądanych zdarzeń. Sprawdź, czym dokładnie są i jak działają rozdzielnice solarne AC, jakie są ich rodzaje i jak wybrać model dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

  Rozdzielnica fotowoltaiczna AC — co to jest?

  Rozdzielnica fotowoltaiczna AC jest jednym z kluczowych elementów każdej instalacji solarnej. Jest to specjalnie przystosowana do fotowoltaiki rozdzielnica elektryczna zawierająca elementy istotne dla przetwarzania energii, jej dystrybucji, monitorowania i kontroli, bezpieczeństwa czy integracji instalacji z publiczną siecią elektryczną.

  Panele słoneczne wytwarzają prąd stały (DC - Direct Current), który przetwarzany jest przez inwerter (falownik) w prąd zmienny (AC - Alternating Current) kompatybilny z publiczną siecią energetyczną i rozmaitymi odbiornikami (urządzeniami) elektrycznymi.

  Rozdzielnica fotowoltaiczna AC podłączana jest zatem do inwertera po stronie AC i pozwala na kontrolę, ochronę czy monitorowanie sieci z prądem już przetworzonym na zmienny.

  Rozdzielnice fotowoltaiczne AC — najważniejsze funkcje

  Istotną funkcją rozdzielnicy PV AC jest rozdzielanie energii na obwody wyjściowe. W tym celu w skrzynce montuje się bloki rozdzielczelistwy zaciskowe N + PEszyny zbiorcze i listwy zaciskowe na szyny. Dzięki nim możliwa jest skuteczna i bezpieczna dystrybucja wytworzonej energii do konkretnych systemów i urządzeń elektrycznych.

  W przypadku instalacji grid-tied, czyli podłączonych do publicznej sieci elektrycznej rozdzielnica fotowoltaiczna AC służy także do integracji z tą siecią. Z jednej strony pozwala zatem na przekazanie nadwyżki energii do sieci publicznej, z drugiej zapewnia zasilanie z sieci w przypadku niedostatecznej produkcji przez panele.

  Rozdzielnice fotowoltaiczne AC to także rozdzielnice bezpiecznikowe, a więc wyposażone w odpowiednie, dopasowane do fotowoltaiki zabezpieczenia. Montuje się w nich wyłączniki nadprądowe (MCB), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) i inne systemy chroniące przed konsekwencjami przeciążeń, zwarć, a także wyładowań atmosferycznych i innych wydarzeń niebezpiecznych.

  Kolejna istotna funkcja rozdzielnic solarnych AC związana jest z izolowaniem elementów niebezpiecznych czy podatnych na uszkodzenia. Odpowiednie obudowy rozdzielnic chronią wrażliwe elementy przed niepowołanym dostępem, ale także przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz czynnikami zewnętrznymi — wodą, pyłem itp.Właściwie dobrana rozdzielnica PV AC zapewnia więc bezawaryjną pracę istotnych elementów instalacji, chroniąc je przed zagrożeniami z zewnątrz.

  Niektóre rozdzielnice fotowoltaiczne AC wyposaża się również w systemy (także zdalne) monitorowania i kontroli sieci. Pozwalają one m.in. na bieżącą ocenę pracy systemu, identyfikację problemów itp. Nie są to więc proste rozdzielnice z licznikiem, a raczej złożone systemy umożliwiające monitorowanie zużycia energii, tego, ile jej przekazywane jest do sieci publicznej lub akumulatorów, jaka jest bieżąca produkcja itp.

  Rozdzielnice PV (solarne) AC — rodzaje

  W sprzedaży dostępne są rozdzielnice PV AC różnego typu. Poszczególne modele mają odmienne parametry, są więc odpowiednie do instalacji o różnej wielkości i wydajności. Ponadto mogą się różnić sposobem i zalecanym miejscem montażu, a także rozmaitymi funkcjami dodatkowymi.

  Na uwagę zasługują m.in. rozdzielnice PV AC ze zintegrowanym inwerterem. Falownik jest tu wmontowany w skrzynkę z bezpiecznikami, systemami dystrybucji itp. Pozwala to oszczędzić miejsce i upraszcza architekturę sieci.

  Takie rozdzielnice solarne AC sprawdzają się w mniejszych instalacjach, szczególnie tych, które nie mają być rozbudowywane. Wynika to z niskiego poziomu skalowalności — określonej i niezmiennej liczby modułów w takiej rozdzielnicy solarnej AC.

  W większych instalacjach (i tych, które planujemy z czasem rozbudowywać) lepszym wyborem będą autonomiczne rozdzielnice fotowoltaiczne AC, które w razie potrzeby można wymienić (np. na większe) bez konieczności zmiany inwertera.

  Odmienny typ rozdzielnicy PV AC wybrać trzeba także do instalacji off-grid i grid-tied. Fotowoltaikę sprzężoną z siecią publiczną należy bowiem wyposażyć w odpowiednie komponenty integrujące, a te umieszczone mogą być właśnie w rozdzielnicy solarnej AC.

  W przypadku autonomicznych instalacji off-grid istotna może być natomiast funkcja magazynowania energii. Rozdzielnica PV AC do takiej sieci powinna być wyposażona w odpowiednie systemy efektywnego zarządzania energią pozwalające na przekazywanie jej nadmiaru do akumulatorów.

  Zaznaczyć trzeba również, że rozdzielnice solarne AC powinny być wyposażone w elementy dopasowane do konkretnych parametrów instalacji. Ważna jest nie tylko wystarczająca liczba modułów, co pozwala na obsłużenie wszystkich obwodów. Kluczowe jest także, by systemy podziału energii, zabezpieczenia i inne komponenty były dostosowane do specyfikacji elektrycznej (np. prądu znamionowego czy maksymalnej mocy).

  Zastanowić warto się zatem nad wyborem modułowej rozdzielnicy PV AC, która pozwoli na indywidualny dobór i ewentualną wymianę komponentów, np. przy rozbudowie instalacji.


  Podkreślić trzeba także, że rozdzielnice PV AC zabezpieczają wyłącznie jedną stronę instalacji fotowoltaicznej. Cały system powinien być natomiast wyposażony również w rozdzielnicę fotowoltaiczną DC zamontowaną przed falownikiem. Alternatywą dla tak rozbudowanej architektury są rozdzielnice fotowoltaiczne AC/DC zabezpieczające jednocześnie obie strony — tę przed, jak i tę za falownikiem.

 • Rozdzielnice...

  Rozdzielnice fotowoltaiczne DC — kluczowe urządzenie w instalacji fotowoltaicznej

  Rozdzielnice fotowoltaiczne DC (Direct Current) to kluczowe elementy wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Zainstalowane w rozdzielnicy komponenty służą m.in. do dystrybucji energii, ochrony instalacji i kontroli przepływu prądu stałego (DC) generowanego przez panele słoneczne. Sprawdź, jaką rolę pełni rozdzielnica solarna DC i jak wybrać model odpowiedni do indywidualnych potrzeb.

  Rozdzielnica fotowoltaiczna DC — czym jest i jakie ma funkcje?

  Rozdzielnica fotowoltaiczna DC to rozdzielnica elektryczna stworzona specjalnie do instalacji solarnych. Od klasycznych rozdzielnic różni ją przede wszystkim funkcjonalność i parametry dopasowane do specyfikacji instalacji fotowoltaicznych, a konkretnie do tzw. strony DC tych instalacji.

  Warto bowiem wiedzieć, że panele słoneczne generują prąd stały (DC - Direct Current), ale systemy i urządzenia docelowe korzystają z prądu zmiennego (AC - Alternating Current). Każda instalacja solarna ma zatem dwie “strony” — DC i AC, pomiędzy którymi znajduje się inwerter (falownik) zmieniający prąd stały na zmienny.

  Rozdzielnica PV DC zabezpiecza jedną stronę tego układu, a rozdzielnica fotowoltaiczna AC drugą. W sprzedaży dostępne są także rozdzielnice fotowoltaiczne AC/DC, które obsługują obie strony instalacji. Te modele przeważnie mają też zintegrowany inwerter.

  Do czego służy rozdzielnica fotowoltaiczna DC?

  Rozdzielnice fotowoltaiczne DC pełnią w instalacji solarnej wiele istotnych funkcji. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej, kontrolowanej i efektywnej dystrybucji energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne.

  Ta dystrybucja, czyli rozdzielanie energii jest możliwa dzięki takim komponentom, jak bloki rozdzielczelistwy zaciskowe N + PEszyny zbiorcze i listwy zaciskowe na szyny. Umożliwiają one np. “zebranie” prądu z wielu łańcuchów (szeregów) paneli na jeden obwód prowadzący do falownika, rozgałęzienie przyłączą źródłowego na kilka falowników, a także dystrybucję energii do różnych dodatkowych systemów DC — np. akumulatorów.

  Ponadto rozdzielnica PV DC chroni obwody DC przed przeciążeniami, zwarciami i innymi niebezpieczeństwami elektrycznymi. Jest to zatem rozdzielnica bezpiecznikowa wyposażona w różne zabezpieczenia, takie jak np. wyłączniki nadprądowe (MCB) i wyłączniki różnicowoprądowe (RCD). Ich działanie polega przede wszystkim na odcięciu dopływu prądu do obwodu w przypadku wykrycia niepożądanych zdarzeń, co skutecznie chroni przed uszkodzeniem sprzętu, porażeniem czy pożarami.

  Niektóre rozdzielnice fotowoltaiczne DC mogą być wyposażone w różne funkcje monitorowania parametrów instalacji, takich jak natężenie prądu, napięcie, moc czy temperatura. Pozwala to użytkownikowi na bieżącą kontrolę nad pracą systemu i identyfikację ewentualnych problemów. Warto zaznaczyć, że nie są to proste rozdzielnice z licznikiem zużycia prądu, a znacznie bardziej złożone systemy kontroli dostarczające wielu istotnych dla użytkownika informacji.

  Rozdzielnice PV DC — rodzaje

  W sprzedaży dostępne są rozdzielnice PV DC różnego typu, dostosowane do specyficznych potrzeb i konfiguracji instalacji fotowoltaicznej. W każdym przypadku kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności pracy całego systemu. Dlatego też właściwie dobrana i zainstalowana rozdzielnica solarna DC jest niezbędna dla prawidłowego i efektywnego działania instalacji fotowoltaicznej.

  Wśród różnych modeli wymienić warto np. rozdzielnice PV DC ze zintegrowanym inwerterem. W skrzynce takiej znajdują się zarówno systemy kontroli, sterowania i zabezpieczenia strony DC instalacji, jak i wbudowany falownik, który zamienia prąd stały na zmienny. To kompaktowe urządzenie upraszcza architekturę sieci i pozwala zaoszczędzić miejsce.

  Warto zaznaczyć także, że inny rodzaj rozdzielnicy solarnej DC należy zastosować do systemów off-grid i grid-tied, a więc podłączonych do publicznej sieci elektrycznej i autonomicznych. W systemach off-grid (ale też w instalacjach hybrydowych) często stosuje się magazyny energii (akumulatory) ładowane prądem stałym. Rozdzielnica PV DC odpowiada zatem za dystrybucję prądu do takich magazynów.

  Oczywiście każda rozdzielnica PV DC musi być dopasowana do parametrów elektrycznych i architektury konkretnej instalacji fotowoltaicznej. Od liczby i wydajności paneli (m.in. mocy generowanego przez nie prądu) zależy np. to, jak duża rozdzielnica będzie potrzebna. Poszczególne modele mają bowiem odmienną liczbę modułów i mogą obsługiwać określoną liczbę stringów (szeregowo połączonych paneli).

  Do mocy i generowanego prądu znamionowego dopasować trzeba również systemy rozdzielania energii, jak i zabezpieczenia. Jest to kwestia bardzo indywidualna i zależna od specyfikacji konkretnej instalacji.

  Na szczęście w sprzedaży są modułowe rozdzielnice PV DC. Pozwalają one na indywidualny dobór wyposażenia, a także jego ewentualną wymianę, np. w przypadku rozbudowy instalacji.

  Rozdzielnice solarne DC — obudowa

  Bardzo ważną funkcją rozdzielnicy solarnej DC jest izolowanie komponentów niebezpiecznych i wrażliwych. Odpowiednio skonstruowana obudowa rozdzielnicy zabezpiecza umieszczone w środku części przed dostępem osób (a te osoby przed porażeniem prądem), ale również przed czynnikami zewnętrznymi — wodą oraz cząstkami stałymi.

  Wybierając rozdzielnicę solarną DC, powinniśmy brać pod uwagę jej umiejscowienie. Urządzenia te można bowiem montować w budynkach, ale też na zewnątrz, co wymaga innej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

  W przypadku dobrze chronionych, osłoniętych rozdzielnic solarnych DC wystarczająca będzie standardowa obudowa z tworzywa i podstawowa klasa szczelności IP44 lub IP54.

  Jeśli jednak rozdzielnica fotowoltaiczna DC może być narażona na działanie wody czy pyłu, lepiej zastosować wyższą klasę szczelności. Dostępne są nawet rozdzielnice hermetyczne IP65 i IP67 zapewniające całkowitą pyłoszczelność i doskonałą ochronę przed penetracją przez wodę.

 • Rozdzielnice...

  Rozdzielnice fotowoltaiczne AC/DC — hybrydowe urządzenia obsługujące obie strony instalacji solarnej

  Oferujemy rozdzielnice fotowoltaiczne AC/DC zabezpieczające obie strony (prądu stałego i prądu zmiennego) instalacji solarnych. Pozwalają one na bezpieczny i efektywny podział energii, dystrybucję do odpowiednich systemów wyjściowych, jak i zabezpieczenie sieci przed różnymi zdarzeniami niepożądanymi. Sprawdź, jak działają rozdzielnice solarne AC + DC, jakie są ich rodzaje i funkcje i jak wybrać model odpowiedni do Twoich potrzeb!

  Rozdzielnica fotowoltaiczne AC + DC

  Rozdzielnice fotowoltaiczne AC/DC to rozdzielnice elektryczne stworzone specjalnie z myślą o instalacjach solarnych. Umożliwiają one zarządzanie przepływem energii elektrycznej zarówno w formie prądu zmiennego (AC - Alternating Current), jak i prądu stałego (DC - Direct Current). Charakteryzują się możliwością jednoczesnej pracy z obiema fazami prądu, co pozwala na optymalne wykorzystanie energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne oraz integrację instalacji z siecią energetyczną, magazynami energii itp.

  Trzeba bowiem zaznaczyć, że panele słoneczne produkują prąd stały (DC), ale urządzenia odbiornikowe do prawidłowego działania wymagają najczęściej prądu zmiennego (AC). Można zatem powiedzieć, że instalacja fotowoltaiczna ma dwie strony — AC i DC, a pomiędzy nimi jest falownik (inwerter) umożliwiający zmianę fazy ze stałej na zmienną.

  Obie strony takiej sieci wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, jak i bezpiecznego rozdzielania energii na różne systemy (np. magazyny energii po stronie DC oraz konkretne odbiorniki po stronie AC). Dlatego rozdzielnice fotowoltaiczne AC/DC są tak użyteczne — jedno urządzenie obejmuje obie strony sieci, co upraszcza jej architekturę i pozwala zaoszczędzić miejsce. W wielu przypadkach rozdzielnice solarne AC/DC są już zintegrowane z falownikiem.

  Warto natomiast podkreślić, że rozdzielnice PV AC/DC zazwyczaj są mniej skalowalne niż autonomiczne rozdzielnice solarne AC i rozdzielnice fotowoltaiczne DC. Urządzenie jest co prawda bardziej kompaktowe, ale daje mniejsze możliwości ewentualnej rozbudowy systemu ze względu na ograniczoną liczbę modułów. Pewnym ograniczeniem może być także specyfikacja zintegrowanego falownika.

  Rozbudowa instalacji wymagająca wymiany falownika, czy też zwiększenia liczby modułów po stronie AC lub DC wiąże się tu z wymianą całej rozdzielnicy PV AC/DC.

  Rozdzielnice fotowoltaiczne AC + DC — funkcje

  Rozdzielnice fotowoltaiczne AC + DC pełnią szereg funkcji, w tym zabezpieczenie obwodów DC i AC przed przeciążeniem, zwarciem i innymi niebezpieczeństwami elektrycznymi. Dodatkowo umożliwiają dystrybucję energii elektrycznej do inwertera (konwertera), który przetwarza prąd stały na prąd zmienny, oraz do innych urządzeń w instalacji, takich jak akumulatory magazynujące energię.

  Rozdzielanie energii w rozdzielnicach fotowoltaicznych AC + DC możliwe jest dzięki zastosowaniu odpowiednich komponentów. Służą temu właściwie dobranebloki rozdzielczelistwy zaciskowe N + PEszyny zbiorcze i listwy zaciskowe na szyny.

  Ponadto rozdzielnice fotowoltaiczne AC + DC to tzw. rozdzielnice bezpiecznikowe. Są więc wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed różnymi niebezpieczeństwami i konsekwencjami zdarzeń niepożądanych — zwarć, przeciążeń, a nawet wyładowań atmosferycznych. Wyposaża się je zatem w wyłączniki nadprądowe (MCB), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) i inne elementy zabezpieczające instalacje, jej użytkowników i podłączone do niej urządzenia.

  Dodatkowo rozdzielnice solarne AC + DC mogą zawierać systemy pomiarowe i monitorujące. Zaznaczmy, że nie są to zwykłe rozdzielnice z licznikiem pozwalającym jedynie na odczyt zużycia prądu. W przypadku instalacji solarnych monitoring dotyczy wielu parametrów związanych zarówno ze zużyciem, jak i produkcją energii, przekazywaniem jej do sieci publicznej, magazynowaniem itp.

  Takie rozdzielnice PV AC/DC często mają też moduły łączności bezprzewodowej, co pozwala na monitorowanie i kontrolowanie instalacji przez urządzenia mobilne.

  Dzięki możliwości jednoczesnej pracy z obiema fazami prądu elektrycznego, rozdzielnice AC/DC umożliwiają bardziej wszechstronne zarządzanie instalacją fotowoltaiczną, co pozwala na optymalne wykorzystanie energii oraz zwiększenie efektywności działania systemu. Są one kluczowym elementem w instalacjach fotowoltaicznych, które wymagają kompleksowego zarządzania prądem w obu formach.

  Rozdzielnice PV AC / DC — rodzaje

  W naszym sklepie dostępnych jest kilka różnych rodzajów rozdzielnic PV AC / DC, z których każdy ma swoje specyficzne zastosowanie i funkcje.

  Pierwszym rodzajem wartym uwagi jest rozdzielnica PV AC / DC zintegrowana z inwerterem. Jest to rodzaj rozdzielnicy, który zawiera zarówno elementy służące do dystrybucji i zabezpieczenia prądu zmiennego (AC), jak i prądu stałego (DC), a także inwerter (falownik), który przekształca prąd stały na prąd zmienny. Dzięki temu oszczędza się miejsce i upraszcza instalację.

  Wymienić warto również rozdzielnice modułowe, które pozwalają na samodzielny dobór poszczególnych komponentów. Pozwala to na dostosowanie części do konkretnej specyfikacji instalacji fotowoltaicznej — jej wielkości, produkowanego prądu znamionowego, mocy itp.

  Zaznaczmy także, że nieco inne rozdzielnice solarne AC / DC mogą być potrzebne przy instalacjach grid-tied i off-grid. W pierwszym przypadku system podłączony jest do publicznej sieci energetycznej, wymaga zatem systemów przekazywania energii do i z tej sieci. Z kolei w instalacjach autonomicznych (off-grid) często montuje się magazyny energii, które również wymagają odpowiednich systemów w rozdzielnicy PV solarnej.

  Pamiętać trzeba również, że poszczególne rozdzielnice PV AC + DC mają różną liczbę modułów, co pozwala obsłużyć instalację o określonej architekturze (np. liczbie i układzie paneli). 

  Wybór właściwej rozdzielnicy solarnej AC + DC nie jest zatem prosty, więc przed zakupem najlepiej skonsultować się z ekspertem.

Filtry
Filtry

Cena

195,00 zł - 2 505,00 zł

Na stanie

EAN

Model

No choice available on this group

Jest 36 produktów.

Filtry
Filtry

Cena

195,00 zł - 2 505,00 zł

Na stanie

EAN

Model

No choice available on this group

Produktów na stronie:
Pokazano 1-12 z 36 pozycji
Rozdzielnice fotowoltaiczne, Rozdzielnice PV solarne - preis-zone.pl

Rozdzielnice PV solarne (fotowoltaiczne) - sklep i hurtownia Preis-zone.pl

Rozdzielnice PV solarne to elektryczne rozdzielnice przeznaczone specjalnie do instalacji fotowoltaicznych. Stanowią istotny element tych instalacji pozwalający na bezpieczne rozdzielenie i sterowanie przepływem prądu. Sprawdź, czym dokładnie są rozdzielnice solarne, jak działają, jakie są ich rodzaje oraz na jakie parametry należy zwracać uwagę przy ich wyborze.

Rozdzielnica solarna — co to jest i do czego służy?

Rozdzielnica solarna PV (Photovoltaic) lub fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna służy do bezpiecznego rozdzielania, ochrony i sterowania przepływem energii elektrycznej generowanej przez panele fotowoltaiczne.

Głównym zadaniem rozdzielnicy PV jest rozdzielanie energii, do czego służą takie komponenty jak bloki rozdzielczelistwy zaciskowe N + PEszyny zbiorcze i listwy zaciskowe na szyny

Ponadto rozdzielnice PV solarne to zazwyczaj rozdzielnice bezpiecznikowe, a więc wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe oraz przeciwporażeniowe. W rozdzielnicy PV solarnej znajdują się zatem komponenty takie jak wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) i wyłączniki nadprądowe (MCB).

Poza funkcją rozdzielczą i zabezpieczającą każda rozdzielnica solarna pełni także funkcję izolacyjną. Komponenty umieszczone w specjalnie skonstruowanej obudowie chronione są więc przed dostępem osób, ale również przed czynnikami zewnętrznymi — wodą i cząstkami stałymi.

Rozdzielnice PV solarne mogą być przeznaczone do różnych rodzajów instalacji, takich jak instalacje sieciowe (grid-tied), autonomiczne (off-grid) lub hybrydowe, a także do różnych konfiguracji fazowych (jednofazowe, trójfazowe). Dostępne na rynku modele różnią się między sobą funkcjonalnością, mocą znamionową, stopniem ochrony, czy też innymi parametrami, co pozwala na dobór odpowiedniej rozdzielnicy PV solarnej do konkretnych potrzeb i warunków instalacji.

Czym różnią się rozdzielnice solarne od zwykłych?

Podstawowe różnice między rozdzielnicami solarnymi i zwykłymi związane są oczywiście z odmiennym przeznaczeniem.

Rozdzielnice PV zaprojektowane są z myślą o instalacjach fotowoltaicznych, co oznacza, że poza klasycznymi systemami rozdzielania energii i zabezpieczenia sieci wyposażone są np. w odpowiednie systemy pomiarowe czy aparaturę sterowniczą.

Co więcej, elementy rozdzielcze i bezpieczniki są adekwatne do specyfiki instalacji fotowoltaicznych o konkretnej mocy i budowie. Przy wyborze rozdzielnicy solarnej istotna jest więc m.in. liczba zamontowanych paneli fotowoltaicznych i ich wydajność oraz typ samej instalacji (off-grid lub grid-tied).

Wspomniane systemy pomiarowe i aparatura sterownicza również jest odmienna od stosowanej w klasycznych rozdzielnicach elektrycznych. Nie są to proste rozdzielnice z licznikiem pokazującym zużycie prądu, a bardziej złożone systemy monitorowania, gromadzenia i analizy danych związanych z energią wytwarzaną, zużywaną, a w instalacjach grid-tied także przekazywaną do sieci komercyjnej.

Co więcej, rozdzielnice solarne często wyposaża się również w systemy kontroli zdalnej, a więc w odpowiednią aparaturę komunikacyjną pozwalającą na sterowanie instalacją np. z poziomu aplikacji mobilnych.

Rozdzielnice fotowoltaiczne — rodzaje

W sprzedaży dostępne są rozdzielnice fotowoltaiczne różnego rodzaju. Różnią się one wielkością, wyposażeniem, funkcjami czy sposobem montażu.

Jedna z najważniejszych różnic dotyczy przeznaczenia rozdzielnicy fotowoltaicznej. Odmienne modele wykorzystuje się do zabezpieczenia strony AC i DC w instalacji. Warto bowiem wiedzieć, że same panele wytwarzają prąd stały (DC - Direct Current), który dopiero w falownikach (inwerterach) przetwarzany jest na prąd zmienny (AC - Alternating Current) o parametrach sieciowych zgodnych z zasilaniem sieciowym lub konkretnymi wymaganiami urządzeń odbiorczych.

Rozdzielnice fotowoltaiczne DC montuje się zatem przed falownikami (po stronie DC instalacji) i wyposaża w komponenty przeznaczone do pracy z prądem stałym.

Z koleirozdzielnice fotowoltaiczne AC obsługują prąd zmienny, a więc już przetworzony przez falowniki. Pozwalają one za zabezpieczenie i obsługę strony AC instalacji.

Istnieją jednak wyjątkowo funkcjonalne rozdzielnice fotowoltaiczne AD/DC, które zawierają komponenty do obsługi obu rodzajów prądu. Pozwalają one na kompleksową obsługę instalacji fotowoltaicznej w zakresie przetwarzania prądu stałego, jak i przemiennego. Dzięki temu jedno urządzenie można wykorzystać do zabezpieczenia obu stron instalacji.

Rozdzielnice do fotowoltaiki różnią się jednak nie tylko tym, jaki prąd obsługują. Odmienne modele wykorzystuje się bowiem w instalacjach sieciowych (grid-tied) i autonomicznych (off-grid).

W pierwszym przypadku instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do publicznej sieci elektrycznej, gdzie odprowadzana jest nadwyżka wyprodukowanej energii. To dobry wybór tam, gdzie nie ma magazynu energii, ponieważ pozwala na korzystanie z prądu sieciowego w momencie, gdy produkcja przez panele jest niewystarczająca. Podłączenie do sieci wymaga jednak odpowiednich komponentów, które powinny znajdować się właśnie w rozdzielnicy solarnej.

Inne elementy wykorzystuje się natomiast w rozdzielnicach do fotowoltaiki, które nie są podłączone do sieci publicznej. Takie instalacje off-grid zapewniają niezależność, ale nie pozwalają na korzystanie z energii sieciowej w momentach niedostatecznej produkcji. Warto więc wzbogacić je o odpowiednie magazyny energii.

Co ważne, w sprzedaży dostępne są także rozdzielnice solarne hybrydowe, które mogą obsługiwać zarówno instalacje off-grid, jak i grid-tied. Zapewniają one elastyczność w decydowaniu o tym, czy nadwyżkę energii przekażemy do sieci, czy do własnego systemu magazynowania.

Rozdzielnice PV — obudowa i klasa szczelności

Rozdzielnice PV do fotowoltaiki należy też dobierać odpowiednio do miejsca i sposobu montażu. Mogą one bowiem być instalowane zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach.

Rozdzielnica PV umieszczona w budynku zazwyczaj nie wymaga aż tak dużej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Odpowiedni będzie zatem model w podstawowej obudowie z tworzywa sztucznego, o klasie szczelności IP44 lub IP45.

Jednak do montażu na zewnątrz lepiej wybrać solarną rozdzielnicę IP65, a nawet IP67. Takie rozdzielnice hermetyczne lepiej chronią elementy wrażliwe przed wodą, jak i przed cząstkami stałymi (np. pyłem), co zapewnia dłuższą bezawaryjną pracę urządzenia.

W przypadku, gdy istotna jest ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, uwagę należy zwrócić także na sam materiał, z którego wykonana jest obudowa do rozdzielnicy PV.

Najczęściej są to obudowy z tworzywa sztucznego, ale znajdą się także obudowy metalowe, a nawet rozdzielnice gumowe.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Gwarancja dostawy Naszą rzetelność potwierdza znak jakości Trusted Shops!
30-dniowy okres zwrotu Masz aż 30 dni by zwrócić kupione produkty.
Bezpiecznie Połączenie z tą stroną jest szyfrowane kluczem SSL, więc Twoje dane są bezpieczne!
Wsparcie BOK Udzielamy fachowej pomocy, reagujemy szybko na potrzeby Klientów
Zadowoleni Klienci 97% klientów ocenia pozytywnie zakupy w Preis-Zone